Yoga – ingen religion

Ordet yoga sägs ofta betyda balans, men ordets rot “yuj” betyder ok eller förening på sanskrit. Man tar på sig oket och anstränger sig för att åstadkomma andlig insikt och balans mellan kropp och sinne.
Yoga är inte religiöst, utan ett system för fysisk, mental och andlig träning. Yogaövningar utförs långsamt och kontrollerat och ger smidighet och uthålliga muskler.
Olika yogaformer skiljer sig åt, men det finns en gemensam nämnare i en holistisk grundtanke om att skapa balans och välbefinnande. Andningen är nästan alltid central. Yogaguide – olika former av yoga

Previous post:

Next post:

Travelspec.se