Texten wisdom på datorskärm

Uppnå wisdom

Översatt från engelska så betyder det visdom och eller vishet. Begreppet har en del ingående parametrar för att helt täcka upp dess innebörd. Begreppet har funnits länge i människans historia långt tillbaka i tiden. I dag så är det ett antal människor som betecknas som visa människor med stor kunskap och erfarenhet.

Hur uppstår visdom eller vishet?

Detta kan det vara genetiskt? Ja det vet vi kanske inte fullt ut. Denna förmåga eller begåvning uppstår främst genom livserfarenhet. Att ständigt ge sig på olika saker för att nå ett resultat medför naturligtvis en hel icke lyckade resultat. Genom att ständig ändra sin tankar och handlingar så erhåller människan mer och mer visdom, vishet. Denna förmåga kan inte skaffas utan hårt arbete, mycket tänkande och många prövningar. För att uppnå denna gåva så krävs att personen är motiverad i det som den tar sig för. Det krävs en stor beslutsamhet även om inte allting är självklart. Visdom uppnås med en stor beslutsamhet och medvetenhet och att inte vara rädd för att inte lyckas direkt. Visdom, vishet grundar sig på hårt arbeten, mycket funderande och en vilja att lyckas.

Texten wisdom på datorskärm

Ett antal parametrar

För att uppnå visdom, vishet så finns ett antal förutsättningar och dessa är:

  • Att veta exakt vad som skall göras
  • Varför man ska göra det
  • Hur och när man ska göra det
  • Vad som kommer att hända när man gjort det.

Detta är egentligen inget specifikt i människans liv. Detta sker varje dag i smått och stort. Allting börjar med ett beslut om att göra något. Så är det för alla människor. Ständigt ställs vi inför olika problem som kräver beslut och handling. För varje gång vi gör det ökar vår vishet. Nu finns det ju begränsning i det mänskliga tänket, som kallas för rädslor. Dessa kan i stor utsträckning påverka vårt växande i visdom och vishet för att vi inte vågar prova eller gå vidare med våra tankar för rädslan att misslyckas. Visdom finns inom många olika områden, det är inte enbart praktiskt. Visdom speglar sig i en mängd olika kulturer och då främst på hur vi ska leva våra liv, ta hand om djur och natur. Denna så kallade visdom har sina skillnader beroende på vilken kultur vi granskar. Denna typ av mental och tankemässig visdom är urålderlig och det finns mycket vishet i hur vi människor skall förhållas oss till varandra, hur vi skal vara i vårt eget liv. Visdom förknippas ibland med någon person som sägs vara upplyst. Det finns många att nämna inom området hur vi människor skall bete oss.

Sammanfattning

Visdom, vishet figurerar på hela människan i allt som vi gör. Det är att våga vara den man är. Rent kulturellt så kan vi ärva en hel del visdom av våra förfäder och det finns många bevis på detta i vår värld. Visdom fungerar på samma sätt oavsett om vi ser till det praktiska eller sättet att leva våra liv. Det finns en viss skillnad mellan våra olika världsdelar med sättet att komma till vishet och visdom är egentligen det samma.

”Om du tänker som du alltid har tänkt, då gör du som du alltid har gjort, och resultatet blir som det alltid blivit” Visdom utvecklas hela tiden med människan och dess förutsättningar.


Publicerat

i

av

Etiketter: