Nuet

Nuet och Egot

Ofta betraktar egot nuet som en väg till ett framtida mål, något som måste uthärdas för att vi ska kunna skörda frukterna senare. Det betyder att vi aldrig är fullständigt närvarande i nuet, eftersom vi använder det till att tänka på var vi kommer att befinna oss i framtiden. Men framtiden är förstås alltid ett steg före – som en tanke i huvudet – så hela det här perspektivet skapar ett liv av strävande mot ett mål snarare än upplevelsen av faktiskt ha kommit någonstans.

Istället för att slösa bort tid på irritation över hur mycket vi måste planera för framtiden, kan vi stanna upp och påminna oss om att vara här nu, och för att kunna vara här nu måste vi bli vän med nuet. Istället för att se det som ett hinder, som måste forceras på väg någon annanstans, se det som din lagkamrat – som den enda plats där du någonsin varit, eller någonsin kommer att vara – och gör en kort meditation som påminner dig om vad livet egentligen är till för.

Egot är en falsk identitet som tror på att vi är avskilda från varandra och världen. Det strävar efter att skaffa sig saker och uppnå sina mål, och det vill hela tiden ha mer. Och precis som det inte kan samexistera med medvetenhet och kongruens, överlever det inte heller nuet. När du frossar i nuet är det omöjligt att be om något annat – och du ber absolut inte om mer. Själva kärnan i närvaron i nuet är det totala accepterandet av det tillstånd som råder. Tankarna vandrar inte tillbaka till hur det var förr, hur det borde vara eller vad som saknas, och du hittar inte på några ursäkter. Istället får du en förhöjd medvetenhet om att du upplever ditt högsta väsen.

Källans energi är alltid här och  nu. Den vet inte hur man är på något annat sätt. Den har inga planer, den ångrar ingenting, den oroar dig inte för framtiden eller känner skuld över det förflutna. Den bara är.

Genom att stanna i nuet och känna tacksamhet för allt som finns och allt som du är, tämjer du egot och går in i ett tillstånd där det inte ens föresvävar dig att ta till några ursäkter. Vad behöver du för ursäkt när du är helt och fullt närvarande? Ingen. Vad har du för nytta av egot, det falska jaget, när du är med källan, i nuet? Slösa inte bort nuet på ånger eller oro – om du avstår från att göra det blir belöningen en högre medvetenhet. När egot har makten är nästan varje tanke vi har en ursäkt med fokus på hur det alltid har varit eller hur du fruktar att det alltid kommer att vara. Men  när du blir vän med nuet kan du vinka adjö till det bekymmersamma egot.

Frågan är inte om du väljer att leva i nuet eller inte, för sanningen ör att vi aldrig kommer att kunna leva någon annanstans. Det förflutna utspelade sig i nuet. Framtiden, som aldrig kommer förutom som ett nu, är det enda som är tillgängligt för oss. Den verkliga frågan är hur du väljer att använda alla livets dyrbara “nu”. Du kan välja den högre medvetenheten, skjuta upp egots tankar på det förflutna och framtiden och därmed vinka adjö till ursäkterna. När vi är helt och fullt engagerade i nuet möter vi vär egen källa öga mot öga. Det är det stora värdet med att lära sig vara helt och fullt närvarande i nuet.

 

ur  Wayne W Dyers nya bok Slut på ursäkterna

 

 

Travelspec.se