Tiden

Vad är tid?

Förr hade varje land, varje stad och ibland även varje by sin egen tid. Det gick bra – ända tills järnvägen kom och med den tidtabellerna. För att skapa ordning  i detta införde USA 1883 enhetlig tid. Det dröjde inte länge förrän övriga världen följde efter. På ett möte i Washington 1884 beslutades att dela upp jordens yta i 24 tidszoner.

Men vad mäter vi egentligen? Hör tiden till vår fysiska värld? Vi kan inte se den, höra den eller ta på den – men visst känner vi att den går?

Tiden är något mycket mystiskt, men de senaste 100 åren har vi lärt oss en del om tiden, framför allt från fysikern Albert Einstein,  genom hans relativitetsteorier. Han menade att tid och rum inte är två skilda saker. Einsteins teorier visade att tiden inte är absolut eller universell. Den kan förändras av rörelse, och varje iakttagare har sin egen tid, som inte stämmer riktigt överens med någon annans.

Bortsett från vetenskapliga teorier så upplever vi tidens gång. Det närvarande blir till minnen och vi har förväntningar på framtiden. Ibland upplever vi att tiden går långsamt och ibland tycker vi den går alldeles för snabbt. Det är svårt att beskriva tiden, men tiden är en nödvändighet för vår uppfattning av världen – vi behöver en tidsordning, och tidens flykt är en del av vår identitet, våra minnen och våra förväntningar för framtiden.

“Vi jagar tid, säger vi i vår kultur. Det vi egentligen menar är att vi låter klocktiden jaga oss, och att vi stenhårt inriktar oss på att försöka spara tid, till exempel genom allehanda tekniska finesser.
Men det som du längtar efter har nog ingenting med klockan att göra. Det är din personliga, din upplevda tid som du vill ha lång. Det är den som du vill få gott om.”
ur Bodil Jönssons bok Tio Tankar om Tid

I vårt moderna  finns en ständig stress och ingens tid tycks räcka till. Jakten på tid föddes med industrialismen, när allt skulle rationaliseras och bli effektivt. När det gäller teknik fungerar detta synsätt bra, men när det gäller människan är det betydligt svårare.

I dagens samhälle måste mängder av information bearbetas. Fler och fler saker som måste hinnas med, och det gör att människor bränner ut sig. Samhället har hittills agerat som om denna nya “folksjukdom” är helt naturlig, och symptomen behandlas allt som oftast med antidepressiva mediciner. Men de senaste åren har man insett att s k utmattningsdepressioner kan behandlas med andra metoder, ibland så enkla som t ex trädgårdsarbete.  Människan behöver tid att lyssna på sitt inre, att komma ikapp sig själv…

De senaste trettio åren har vi levt i informationsåldern, men många hävdar nu att ett skifte är på gång – vi är på väg in i intuitionsåldern. Kanske kommer det att innebära att vi kommer ifrån det ständiga jagandet efter mer tid, för om vi lyssnar på vår intuition så vet vi som lever i dagens samhälle att detta jagande inte är hållbart i långa loppet. Instinktivt vet vi att vårt sätt att leva inte är lösningen på “tidsgåtan”. Vi måste hitta andra värden och prioriteringar.

Vad är intuition?

Intuition är djup kunskap och förståelse, som kommer av sig själv och den kräver ingen slutledningsförmåga. Intuitiv information kommer till vårt innersta helt fördomsfri och oförvanskad. En hel “svarsbild” visar sig plötsligt och oväntat.

Intuitionen är en universell intelligens. Den är ordlös och liknar genom det musiken, kärleken eller beröringen. Den använder själens språk. Att lära sig vanliga språk kräver träning. Men istället för att lära sig ord och grammatik och korvstoppa huvudet med fakta, så lär du dig här hur du skall känna, läsa av och styra energifälten. Intuitionen är vår ursprungliga intelligens och dess språk är värt att utveckla.

Intuitionen går bortom vårt ego

Intuituionen innehåller alltid en positiv lösning/syn på saken och ger en inre känsla av vad som är riktigt, rätt och sunt i den aktuella situationen. Intuitionen/magkänslan kommer till oss med när det gäller stora eller små problem eller dilemman. Den ger oss den specifika information vi kan behöva vid ett visst tillfälle. För att bli mer mottaglig för intuition är det viktigt att vi håller oss öppna, lugna och kreativa. Vi måste lära oss att hålla oss alerta på ett omedvetet sätt, så att vi blir mottagliga för ny info-energi.

Vi har alla möjlighet att ta emot och tolka den info-energi som konstant cirkulerar runt oss och genom oss. Som barn har vi förmågan att vara mer i förbindelse med vår intuitiva natur,  men genom uppfostran lär vi oss ofta att inte bry oss om våra innersta tankar och känslor.

Intutionsåldern

I intutionsåldern kommer vårt sätt att lära att genomgå stora förändringar. Att leta information och fakta kommer vi att överlämna åt våra datorer – något som vi redan nu gör i allt större utsträckning. Att komma ihåg fakta kommer inte att vara lika viktigt som tidigare. Kreativt arbete, intuition och mod att stå upp för sina övertygelser kommer att värderas högre än idag.

Mer om intuition

 

 

Travelspec.se