Din inre kompass

Att ha en inre kompass innebär att du genom  egna tankar, känslor, erfarenheter – i dialog med andra – har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vad som helst på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Det blir lättare att välja och känna sig nöjd med beslutet.

Hur utvecklar och använder man sin inre kompass?

Din personliga kompass grundar sig på ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär och du kan alltid ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter.

För att utveckla din inre kärna/kompass kan du behöva:
Självvald ensamhet, tystnad och inre stillhet – t ex genom promenader i skogen, meditation eller yoga.

Att använda sin inre kompass är att lära sig att känna efter med magen och hjärtat. Var ärlig mot dig själv! Är du ärlig och sann kommer du att erfara en känsla av lätthet och frid, medan motsatsen gör att du  kommer att känna dig tyngd och illa till mods.

Din inre kompass talar alltså om för dig vad som är rätt i olika situationer!

Kom ihåg att obehagskänslor tyder på att du inte är ärlig mot dig själv!

 

Fatta rätt beslut – känner du lätthet eller tyngd?

Träna din inre kompass genom att formulera alternativ, värdera dem och välja – observera hur det känns i mage och hjärta för varje alternativ: känner du lätthet eller tyngd?

1. Ta ställning för vad du tycker är viktigt i ditt liv.

2. Acceptera att viss existentiell ångest är en naturlig del av livet, som en källa till utveckling.

3. Sträva efter att skapa klarhet i varför du känner som du gör.

 

Fråga dig själv – och observera hur du känner dig:

För vems skull gör jag det här?
I vilket syfte gör jag det här?
Till vilket pris gör jag det här?
Är det värt priset?

Att utveckla sin inre kompass kan ta flera år. När du kommit så långt att du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val, har du kommit långt …

Travelspec.se