Lyssna på intuitionen

Lyssna på din intuition

Intuitionen är en känsla som uppstår plötsligt, från ingenstans, men som upplevs som väldigt övertygande Du vet inte hur och varför, du vet bara att det förhåller sig på ett visst sätt. Med intuitionens hjälp kan du få vägledning i livet, bara du vet vad du vill.

Du måste vara lugn för att höra din inre röst

När vi är stressade talar den inre rösten inte till oss – intuitionen har tystnat. Det är därför viktigt att vi kan hitta lugnet inom oss, eftersom man tänker klarast
när man är avslappnad. En promenad kan vara ett utmärkt sätt att få tillbaka sitt lugn, när man känner sig orolig.

Lär dig lita på din intuition – men underskatta inte den logiska tanken

Fråga din intuition om vägledning och handla i enlighet med det som intuitionen säger. Men lyssna aldrig enbart på din intuition, utan låt också ditt förnuft hjälpa dig att fatta det bästa beslutet. Många gånger kan man känna en viss rädsla inför intuitionen, eftersom den kan leda till förändringar av olika slag. Rädsla kan göra att man fattar ogenomtänkta beslut. Känner du dig osäker, bör du fördröja beslutet, så att du kan vara säker på att det du tror är intuition inte i själva verket är fördomar, rädslor eller övergående entusiasm.

Med lite träning kan du lära dig att fatta genomtänkta beslut, där du använder både intuition och förnuft. Detta bygger upp din tillit till den egna förmågan och ditt självförtroende.

Mer om Intuition

 

 

 

Travelspec.se