Juridik vårdnadstvist

När behöver man juridisk hjälp?

Det finns många tillfällen i livet när man kan behöva hjälp från någon som är juridiskt kunnig. Och det handlar inte bara om frågor som avgörs i rätten. 

Det finns många situationer i en människas liv då det kan vara en bra idé att ta hjälp av en jurist. Detta gäller även för den som aldrig blir anklagad för att bryta mot en enda lag. Juridik handlar nämligen om så mycket mer än brott och straff. Lagarna anger vilka skyldigheter vi har gentemot varandra, men också mot staten, och vilka skyldigheter staten har gentemot oss. 

Juridik vårdnadstvist

Vad kan juristen hjälpa mig med?

Några situationer där det är bra att ha hjälp av en jurist är följande.

  1. Vid skilsmässa och vårdnadstvist
    Vid en skilsmässa eller separation är det vanligt att det uppstår tvister kring frågor som boende, vårdnad och umgänge. Domstolen ska i dessa frågor besluta med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. När det handlar om vem som ska ha rätt till en bostad är regeln att denna ska tillfalla den som har störst behov av den. Här kan en jurist också vara behjälplig.
  2. När testamente ska skrivas
    Vad vill du ska hända med dina tillgångar den dag du inte finns kvar? Att skriva ett testamente är lite svårare än många tror, och det ska dessutom bevittnas. För att vara säker på att ingen ska ifrågasätta ditt testamente är det en bra idé att ta hjälp av en jurist. Tänk dock på att det kan vara lång väntetid, för det är många som vill skriva sina testamenten under pandemin. 
  3. När äktenskapsförord eller samboavtal ska skrivas
    All egendom i ett äktenskap är gemensam, om inte annat bestämts genom exempelvis äktenskapsförord. Därför är det många som väljer att skriva ett äktenskapsförord innan de gifter sig. Ett samboförhållande däremot, regleras inte av lagar på samma sätt. Genom att skriva ett samboavtal blir det tydligare.

Publicerat

i

av

Etiketter: