Dagens Visdomsord

Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
Albert Einstein

Börja med att finna friden i ditt eget inre. Sedan kan du också ge den vidare till andra.
Thomas a Kempis

Kom ihåg att de tankar du har och de uttalanden du gör om dig själv bestämmer din inställning och mentala attityd.
När du vet vad du vill, tänk ut hur du skall nå dit istället för att söka efter hundratals anledningar varför det inte går.
Napoleon Hill

Föreställ dig dina goda känslor som regnvatten och din kropp som ett uppsamlingskärl för regnvattnet.
Så länge du är noga med att må så bra som möjligt, håller du uppsamlingskärlet fullt och överflödande. Men om du glömmer bort att medvetet aktivera de goda känslorna, kommer vattennivån att sjunka ner till botten, där dyn och slammet liger. Negativa känslor är bara ett tecken på att ditt uppsamlingskärl är tomt och bara dyn och slammet finns kvar, och att du behöver fylla på igen med goda känslor tills du flödar över. Se till att hela tiden flöda över genom att avsiktligt fylla dig med goda känslor varje dag!
Rhonda Byrne

När du ändrar hur du tänker, ändrar du ditt liv.
Vad de flesta inte förstår är hur kraftfulla våra tankar är och hur de påverkar vår hälsa.
Bob Proctor

Vill du ha en annorlunda värld? Sluta döma dig själv!
När du slutar döma dig själv, och slutar döma alla andra, blir du den skillnad och förändring som du har önskat, och kanske till och med bett om, i hela ditt liv.
Dain Heer

När vi ändrar våra tankar, ändrar vi våra liv. Vad de flesta inte inser är hur kraftfulla våra tankar är, och hur de påverkar vår hälsa.
Bob Proctor

Val är aldrig något slutgiltigt. Val är en ständigt fortgående process. Du väljer och sedan väljer du igen. Och igen. Och igen.
Dain Heer

Det är inte vad som händer dig som räknas – utan hur du reagerar på det.
Epiktetos

Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade.
Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
Albert Einstein

Lägg aldrig energi på det du inte kan påverka.

Ta aldrig ut dåliga saker i förskott.
Ta gärna ut bra saker i förskott.

 

Rikedom mäts inte i hur mycket du har
utan i hur mycket du ger.

Tro är att lita på det som är bra.
Rädsla är att sätta sin tillit till det dåliga.

 

Du är ansvarig för ditt liv, och när du tar ansvar för alla dina tidigare misstag, utan att klandra dig själv, är det bevis för att du har ändrat din medvetenhet och att du ser sanningen om ditt liv och attraktionslagen. Utifrån denna nya medvetenhet kommer du automatiskt att dra till dig det liv du förtjänar.

Den som förstår hur tankens kraft ska användas kan bli precis vad han eller hon vill.

Inte bara det att kroppen lyder under sinnet, utan man kan också förändra sin omgivning, sina omständigheter, sin tur eller sin framgång genom att byta ut negativa tankar mot positiva. “Jag kan och jag ska” leder till framgångar som kan verka mirakulösa för den som tänker “jag kan inte” eller “det går inte”.

 

 

 

————————————————-

från The Secret av Rhonda Byrne

Inom dig finns precis de svar du behöver på varje fråga, och därför är det viktigt att du upptäcker dina egna svar. Du måste lita på dig själv och allt som du är. Boken och filmen The Secret – Hemligheten hjälper dig att förstå den kraft du har inom dig och hjälper dig att bli medveten om den kraften så att du kan använda den.

Ställ frågan och var sedan intensivt medveten, för svaret kommer att dyka upp vilken sekund som helst.

 

The secret - Hemligheten (inbunden)

 

 

Travelspec.se