Visdom

Visdom – vad är det?

En vis människa kan beskrivas som en människa som har självinsikt, hög moral och känslomässig stabilitet. Vis blir man med ålder, kunskaper och erfarenheter. Hör man någonsin talas om en ung och vis människa?

En klok människa är en förståndig människa, men det betyder inte att en klok människa automatiskt är en vis människa. Att vara intelligent är inte heller samma sak som att vara vis, och en intelligent människa kan till och med vara en rent okunnig eller oförståndig person.

Visdom skulle kanske kunna  beskrivas så här:
En mänsklig egenskap
En sällsynt och personlig egenskap
En vis person är en person som har förvärvat särskilda kunskaper och som genom erfarenheter genomgått en beteendemässig och känslomässig utveckling.

 

Visdom är inte ett resultat av bildning utan av ett livslångt försök att nå den  (Albert Einstein)

Travelspec.se