Coronavaccin

Ska företagshälsovården vaccinera mot corona?

Snart är vaccinet här, och livet kan återgå till det normala. Det är åtminstone vad många hoppas på. Det är dock inte bestämt ännu hur vaccineringen ska gå till. Kanske kommer företagshälsovården att spela en viktig roll. 

I början av 2021 kommer vaccinationerna mot covid-19 att inledas, skriver Svt. Men ännu är det mycket som är osäkert. Det handlar bl.a. om vem som ska utföra vaccinationerna, var de ska utföras, och vilka grupper som ska prioriteras och vaccineras först. 

Vem ska utföra vaccinationerna?

Att det är vårdpersonal som ska sköta vaccinationerna är självklart, men det innebär inte att det idag är bestämt exakt vilka individer som ska hålla i sprutorna. I vissa länder kommer vaccinationerna troligen att utföras av läkare, men i Sverige kommer även sjuksköterskor, som ju har vana av att vaccinera även i vanliga fall, att också kunna utföra denna uppgift. Det pågår även samtal med företagshälsovården på många håll i Sverige, för att se om de kan hjälpa till, både med personal och med lokaler.

Coronavaccin

Företagshälsovården har i vanliga fall till uppgift att identifiera risker i arbetsmiljön, och också hjälpa den som har blivit sjukskriven att komma tillbaka i arbete, genom anpassning av arbetsplatsen. Läs mer om företagshälsovård här, och ta del av företeelsens historia i tidningen Publikt. 

Var ska vaccinationerna utföras?

Som tidigare nämnts kommer troligen företagshälsans lokaler, på många håll i landet, att användas för att genomföra vaccinationer. Men det räcker knappast med dessa. Dessutom är det viktigt att det inte bildas köer, eller att många människor får vänta länge inomhus på sin tur. Region Jämtland-Härjedalen har hyrt Campus Östersund för att kunna utföra vaccinationer där. 

Vilka ska prioriteras?

Enligt regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer alla över 18 år, och unga under 18 år med särskilda skäl, att erbjudas vaccin före 30 juni 2021. Först i kön står dock äldre, andra som ingår i riskgrupper, och personal inom vård och äldreomsorg.


Publicerat

i

av

Etiketter: