Vårdnadstvist Eskilstuna

Få hjälp i vårdnadstvist!

Vårdnadstvist Eskilstuna Bor du i Eskilstuna, denna fina stad i hjärtat av Sörmland? Är det så att du och din familj bor i Eskilstuna och ska skilja er, så kan ni eventuellt behöva få hjälp om det är så att ni inte är överens om hur ni ska göra med barnen vid en skilsmässa och separation.

Bättre skiljas än må dåligt

Att separera är inte roligt, men i vissa förhållanden så måste man skiljas. Är det så att man helt enkelt inte mår bra i ett förhållande, särskilt om man har barn tillsammans, så kan barnen verkligen skadas av att bo i ett förhållande där ni inte har det bra.

Barn hör och ser mer än vad vi tror, och de ser också om en av föräldrarna inte mår bra. De mår också dåligt om de ser att en av föräldrarna mår dåligt. Är det så att ni mår bättre på var sitt håll, kan en skilsmässa vara lösningen som ni behöver för att må bättre igen. Men om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen, ja, då kan ni behöva hjälp för att komma vidare så att inte barnen kommer i kläm.

Så fungerar socialtjänsten

Det finns en del hjälp som man kan be socialtjänsten om. De har en speciell avdelning med socialarbetare som har mer juridiska kunskaper. Den kallas familjerätten i de flesta kommuner. De kan erbjuda samtalstjänster. Det innebär i så fall att de kallar båda föräldrarna till samarbetssamtal. Då kan de utöva påtryckningar på någon eller båda föräldrarna för att så att säga tvinga er att samarbeta. Är det så att det förekommer våld i relationen är det ju omöjligt att samarbeta med den som slår. Det ska inte finnas något samarbete om våld förekommer. Är det så kan den som blir utsatt för våld få mer hjälp, till exempel av en kvinnojour i kommunen. Det är väldigt, väldigt viktigt att våldet upphör genast. Det är inte på något sätt okej att någon slår den andra. Är det riktigt illa måste man polisanmäla våldet. Även om du inte ser någon omedelbar förändring är det ändå viktigt att alltid polisanmäla våldet. Det är jätte, jätteviktigt.

Så fungerar domstolen

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med barn i en vårdnadstvist så bör ni genast ta kontakt med en advokat som kan hjälpa er genom den processen. Det är inte så att en lekman förstår sig på den juridiska delen i en vårdnadstvist och det är väldigt viktigt att ni får hjälp av en advokat som kan allt om vårdnadstvister i Eskilstuna.


Publicerat

i

av

Etiketter: