Företagshälsovård

Bättre företagshälsa

Alla arbetsgivare ska enligt lag tillhandahålla företagshälsovård för sina anställda. Men denna vård kan se ut på olika sätt. Det finns helt enkelt bättre och sämre företagshälsovård.

Hur ser företagshälsovården ut på din arbetsplats? Och kanske lika viktigt, i vilka situationer kommer medarbetarna i kontakt med den? Är det först när någon sjukskrivit sig som hen blir kontaktad av företagshälsan? Eller bedriver företagshälsan ett proaktivt arbete, genom att regelbundet utföra tester för att kunna identifiera risker och ohälsofaktorer? Det finns mycket att vinna på att införa en sådan företagshälsa med hälsotester. 

Riskbedömning av arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket skriver på sin webbplats att alla arbetsgivare ska förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller skada. Därför ska riskbedömningar, med fokus på dessa faktorer, göras på alla arbetsplatser. 

Företagshälsovård

Bäst är om risken för ohälsa kan tas bort helt, men om det inte är möjligt ska risken minimeras. Arbetsmiljöverket har formulerat vägledningar för medicinska kontroller i arbetslivet, och en företagshälsa värd namnet bör utgå från denna vägledning. 

Dolda hälsoproblem på arbetsplatsen

När man talar om risker på arbetsplatsen ser de flesta nog hamnar, byggarbetsplatser och liknande framför sig. Men faktum är att det finns arbetsmiljörisker på alla typer av arbetsplatser. Det kan handla om buller, dålig belysning, hot och våld, etc. Många av dessa kan orsaka hälsoproblem som inte märks fysiskt, som hjärt- och kärlsjukdomar, eller olika former av psykisk ohälsa. Detta är hälsoproblem som är mycket vanliga, och också kostsamma att komma till rätta med. För att upptäcka dem i tid är det bra att göra den här typen av tester regelbundet, åtminstone en gång om året. Då kan både synliga och osynliga hälsorisker i arbetsmiljön upptäckas.

Ett företag som satsar mycket på medarbetarnas hälsa är Björn Borg. Där gör man hälsotester två gånger om året, men inte nog med det. Man har också obligatorisk träning på arbetstid. Mer om detta företags hälsoarbete finns att läsa hos Dagens Industri.


Publicerat

i

av

Etiketter: