Egot och Ditt sanna jag

Vi lever i en tid som bejakar förändring och utveckling – det är bra! Ju sannare vi är mot oss själva, desto starkare, lugnare och gladare blir vi. Och ju mer du utvecklar dig själv som individ, desto mindre intressant blir din egen person för dig själv. Det viktiga blir då vad du kan bidra med till omvärlden. En egoist frågar “Vad ger detta mig?” medan den som vill och försöker leva sant säger och tänker “Hur kan jag hjälpa till och bidra?”. När vi inser att ge och att dela är att få, då kommer världen att förändras …

Ju mer sanna vi är, desto starkare blir vår självbild. Det innebär att leva i enlighet med den du är och de värden som är viktiga för dig. Att göra det man tror på och följa sin inre övertygelse är tecken på stark integritet och inre styrka. Det ger automatiskt en högre energi och påfyllning av energin!

I motsats till det sanna jaget står egot. Det definieras av yttre ting och får sin näring utifrån. Det blir vi inte starkare av eftersom det hela tiden gör oss beroende av påfyllning utifrån. Tvärtom gör egot oss svagare och tommare inuti.

Följande känslor och egenskaper utmärker egot respektive ditt sanna jag:

Egot                                   Ditt sanna jag

brist                                    överflöd
kontroll                                tillit
kamp                                   flöde
rädsla                                  kärlek
överleva                               leva
habegär                               önskan att dela med sig
hävda sig                             känna sig likvärdig
ge för att få                          ge av hjärtat
isolering                               gemenskap
separation                            enhet (allt är ett)
begränsad                            obegränsad
allt är villkorat                      allt bara är

 

Ref:  Sanna Ehdin

Travelspec.se