Vårt Ego

ur En Ny Jord – Ditt inre syfte av Eckart Tolle

Egots kärna

De flesta människor identifierar sig så fullständigt med rösten i huvudet – den ständiga strömmen av ofrivilliga och tvångsmässiga tankar och de känslor som åtföljer dem – att vi skulle kunna säga att de är besatta av intellektet. Så länge som de är helt omedvetna om det här tror de att de tänker. Det här är det egostyrda sinnet. Vi kallar det egostyrt eftersom det finns en upplevelse av jag (ego) i varje tanke – varje minne, tolkning, åsikt, synpunkt, reaktion och känsla. Det här är  omedvetenhet, andligt talat. Ditt tänkande, innehållet i ditt sinne, är naturligtvis betingat av det förflutna: din uppfostran, kultur, familjebakgrund och så vidare. Själva kärnan i all din tankeaktivitet består av vissa repetitiva och bestående tankar, de känslor och reaktionsmönster som du identifierar dig starkast med. Denna varelse är själva egot.
För det mesta när du säger “jag” är det egot som talar, inte du. Det består av tankar och känslor, av en samling minnen som du identifierar dig med som “jag och min historia”, av invanda roller som du spelar utan att veta om det, av kollektiva identifikationer såsom nationalitet, religion, ras, samhällsklass eller politisk tillhörighet. Det innehåller också annat som du identifierar dig med, inte bara ägodelar utan också åsikter, utseende, långvariga konflikter eller föreställningar om dig själv, som att du är bättre än eller inte lika bra som andra, framgångsrik eller misslyckad.
Innehållet i egot varierar från person till person, men samma struktur är verksam i varje ego. Med andra ord: Egon skiljer sig bara åt på ytan. Innerst inne är de alla likadana. På vilket sätt är de likadana? De lever på identifikation och separation. När du lever genom det mentalt baserade jaget som består av tankar och känslor, det vill säga egot, vilar din identitet på en bräcklig grund eftersom tankar och känslor till sin natur är flyktiga och föränderliga. Varje ego kämpar ständigt för sin överlevnad och försöker skydda sig s jälvt och växa sig större. För att upprätthålla jag-tanken behöver de den motsatta tanken på “den andra”. Det begreppsmässiga “jaget” kan inte överleva utan det begreppsmässiga “andra”. De andra är som mest annorlunda när jag ser dem som mina fiender. I ena änden av skalan i detta omedvetna egostyrda mönster ligger den egobaserade och  tvångsmässiga vanan att finna fel och att klaga på andra. När vi kritiserar eller fördömer en annan person får det oss att känna oss större och mera överlägsna.

Mer om vårt ego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travelspec.se