Mindfulness i praktiken

Broderi från Ant of Sweden

Använd mindfulness mot stress

Att använda sig av mindfulness är enkelt, men för ett bra resultat krävs regelbunden övning. Har du väl lärt dig, kommer du direkt och nästan automatiskt att kunna använda dig av mindfulnesstekniken, när du vill.
Det blir ett fantastiskt redskap i ditt liv!

Mindfulnessövning

Att fästa uppmärksamheten på vad som händer just nu är det centrala i mindfulness. För det är bara just nu vi kan leva, växa och uttrycka våra känslor. Det är nuet vi går miste om när vi ägnar oss åt att planera eller oroa oss för framtiden, eller när vi grämer oss över saker som redan hänt.

Enkel mindfulnessövning  – som kan användas t ex när du är stressad:

Koncentrera dig på din andning. Gör tre in- och utandningar – djupa inandningar och långsamma utandningar. Följ varje andetag uppmärksamt hela vägen. Fortsätt sedan att andas normalt och fokusera uppmärksamt på själva andningen i några minuter.

Öva till en början genom att sitta stilla fem minuter och göra ovanstående övning. Upprepa varje dag. Efter kort tids träning kommer du att kunna använda mindfulness i vilken situation som helst, t ex i kön eller på bussen. Praktiskt, i vår stressade tid!

Mindfulness går ut på att vara i nuet. Många tar naturen till hjälp. Öva på att använda dina sinnen – att känna dofter, smaker och verkligen uppleva det du ser, hör och känner – just nu. När du befinner dig i en jobbig situation, stanna upp och fokusera på din andning, och du kommer att märka att du lättare kan möta det som är svårt. Känn efter hur det känns i olika delar av kroppen. Värdera inte din upplevelse – utan bara notera det som händer, ögonblick för ögonblick.

Travelspec.se