Bli vänligare och mer empatisk med mindfulness

På senare år har forskningen kring mindfulnessträningens effekter tagit fart på allvar, och det har visat sig att enkla träningsuppgifter gör stor skillnad för välmåendet och för hjärnans utveckling och reparation. Också när det gäller vår generositet, vår förmåga att visa medkänsla och handla vänligt, kan medveten närvaroträning ge stor effekt. Även om man kan tro att stor empatiförmåga och förmåga att visa medkänsla är något medfött, behöver vi träna på det, precis som när det gäller andra mänskliga förmågor.

Nyligen presenterades en stor studie i forskningstidskriften “Developmental Psychology”, där barn i förskolelåldern tränats i mindfulness och där resultaten sedan utvärderats. Barnen  i den amerikanska studien hade utfört enkla övningar i tolv veckor, två gånger         i veckan, och resultatet visade att barnen lugnat ned tempot, fick mindre stressreaktioner och dessutom blivit vänligare och generösare mot omgivningen och mot varandra. Det visade sig också att barnens sociala kompetens utvecklats markant. Studien visar att man kan börja i mycket tidig ålder. Barnen här var  mellan fyra och fem år.

Tidigare studier tyder på att ju yngre man är när man för lära sig att hantera sina känslor, desto bättre blir man på att längre fram i livet hantera stress.

Det är sedan tidigare klarlagt att vänlighet, generositet och medkänsla har en tendens att sprida sig. Ju  fler i din omgivning som är vänliga, desto större är sannolikheten att du själv beter dig på ett empatiskt  sätt och det blir helt enkelt en win-win situation. En smitta som hela samhället vinner på.

 

Fyra övningar att göra med ditt barn

  1. När du lägger ditt barn på kvällen, ta för vana att gå igenom bra saker som hänt under dagen. Vad har ni att vara tacksamma för idag? Det är en klassisk mindfulnessövning som passar alla.
  2. Lägg en liten stund på att, tillsammans med ditt barn, prata om vem som gjort något bra mot dig under dagen. Berätta också om vad du gjort som varit bra för någon annan. Låt sedan ditt barn göra samma sak. Effekten blir, enligt forskarna, att önskan att hjälpa och göra gott kommer att öka automatiskt.
  3. Testa en andningsövning. Stress gör att andningen stannar i bröstet och att vi inte får ned syret i magen. Det i sin tur gör att vi blir stressade. Placera stenar på barnets mage och låt det lyssna på lugn musik liggande på rygg och samtidigt se hur stenarna stiger och sjunker för varje andetag.
  4. Ta en kort promenad varje kväll där ni får i uppdrag att lyssna på olika ljud och känna efter olika dofter. Detta skärper sinnena och får er att slappna av.
Övningarna kommer från ett forskningsprojekt på University of Wisconsin-Madison Center for  investigating Healthy Minds     
Travelspec.se