Mindfulness

 

Vad är mindfulness?

Mindfulness skapades på 1970-talet av professor Jon Kabat-Zinn.
Det är en form av meditation, som är så enkel att den kan faktiskt utföras av alla som kan andas. Meditationen bygger nämligen på andningen.
Mindfulness betyder ”medveten närvaro i nuet”. Det handlar om att observera sin kropp, sitt sinne och omgivningen – neutralt och utan förutfattade meningar och värderingar.
Att inte tänka på vad som komma skall och inte fundera inte över tidigare händelser.
Att vara här och nu, att vila i ögonblicket.
Meditationen kan med träning utövas varsomhelst och behöver bara ta några minuter.
Det gäller att du blir tillgänglig för dig själv – omgivningen är du ju redan (alltför) tillgänglig för. Lär dig vila i dig själv, i ditt eget centrum, ögonblick för ögonblick och låt dig flyta med i nuet utan att stänga av.
Vi är vanemänniskor. Ofta är vi omedvetna om vad vi håller på med. Vi går på autopilot.

Mindfulness lär oss ”att vara” istället för ”att göra”

Det låter oss ta ett steg tillbaka från våra automatiska handlingar och tankemönster. Vi ställer oss lite vid sidan om oss själva och ser på  när tanke efter tanke passerar revy. Genom detta kan vi välja vilka tankar vi vill tänka  på och vilka vi vill släppa taget om. På så sätt blir vi medvetna om vårt medvetande och kan nå våra invanda tankemönster och bryta dem. Du utövar mindfulness genom att ta kontakt med din andning.

Enligt en studie som forskare vid Harvard University gjort, lär vi ägna 47 procent av vår vakna tid till dagdrömmeri. Vi tänker på något annat än det vi har för händer just nu.
I grunden är dagdrömmeri en bieffekt av att vi människor har förmågan att föreställa oss alternativa lösningar på problem, något som lett till framstående uppfinningar. Dagdrömmeri kan vara trevligt, när du själv bestämmer när det skall ske, men om tankarna tar över blir du förvirrad och ofokuserad.  Problemet är egentligen inte att vi dagdrömmer, låter tankarna vandra, utan att vi identifierar oss med våra tankar. Vi fastnar i vissa återkommande tankegångar och betraktar dessa som sanna.

Det kinesiska tecknet för mindfulness betyder
”Presence of Heart”. Låt hjärtat vara med!

Forskning visar att mindfulness:
– förbättrar vår hjärnas förmåga att bearbeta information
– minskar hjärnrelaterade problem när vi åldras
– stärker immunförsvaret
– höjer livsglädjen
– minskar stress

Mindfulness används nu i olika sammanhang, i affärsvärlden, inom sjukvården, i fängelser, i skolor. En stor fördel är är att mindfunless kan utövas av vem som helst, var som helst, när som helst. Mindfulness kan användas av alla som vill förbättra sin livskvalitet och leva fullt ut.Träna mindfulness – läs mer

 

Mindfulness  – en paradox?

Kanske tvivlar du på att mindfulness kan fungera i praktiken?
Med det aktiva liv som de flesta i vårt moderna samhälle lever idag, kan det faktiskt kännas avlägset att tänka oss att vi ska sätta oss ner helt passivt, utan att göra någonting.

Men mindfulness handlar inte om att vi skall sluta vara aktiva i sådant som vi upplever som meningsfullt i våra liv. Det handlar istället om att vi skall vara medvetna om de val vi gör. Det är alltså fråga om ett förhållningssätt till det du gör och det som sker. Att låta livet vara som det är. Du behöver inte göra något eller uppnå något för att finnas till i nuet. Det handlar inte om att prestera eller värdera. Det handlar om att du genom mindfulness kan känna medveten närvaro i nuet och få klarhet över vad som verkligen är betydelsefullt i ditt liv.

Att fundera över:
Var har du din uppmärksamhet t ex när du är ute och går?
Kanske är du i tanken redan hemma … eller någon annanstans?
Kanske är det bara din kropp som har varit ute på promenad och du själv har varit någon annanstans?
Var befinner du dig mentalt och emotionellt när du duschar, borstar tänderna, lagar mat, kör bil och utför andra dagliga rutiner?
Blir upplevelsen annorlunda om du är där med alla dina sinnen, med hela du?

Travelspec.se