Stressupplösaren

Stressupplösaren är tänkt att ta bara 10 sekunder att göra, men du kan naturligtvis alltid göra den längre. På bra tio sekunder kan du må lika bra som efter 30-60 minuters ansträngande fysisk träning, djupandning eller meditation.

Använd stressupplösaren när helst under dagen som du känner dig stressad eller upplever en svacka i din energinivå. Den kommer att bryta stressreaktionen så att din kropp inte lagrar stressen utan gör sig av med den så att du kan vara i balans.
Mer om Situationsbetingad stress hittar du här

Gör den här övningen tre gånger om dagen.
Men, även om du gör övningen bara en gång om dagen, kommer du att märka resultat!

Stressupplösaren – steg för steg

1. Gradera din stress
    När du börjar använda stressupplösaren, känn efter hur hög din generella 
    stressnivå är som du känner den dagen eller just i den stunden.
    Hur stark är den? Hur mycket påverkar den ditt välbefinnande?
    Ditt sätt att bemöta andra människor? Ditt sätt att se på världen? 
    Kan du känna stressen någonstans i kroppen?
    När du graderar din stress före och efter avspänningsövningen får du ett
    mått på hur väl du lyckats med att sänka stressnivån.

2. Håll ihop eller knäpp händerna så att handflatorna rör vid varandra.

3. Koncentrera dig på den stress som du vill ska lämna kroppen
     fysisk, känslomässig eller själslig.

4. Andas kraftfullt i 10 sekunder:

    Andas in och ut snabbt och kraftfullt med magen. Gör det genom att med
    stor kraft blåsa ut och dra in luften genom munnen. Använd diafragman så
    att magen rör sig utåt när du andas in och rör sig inåt när du andas ut.
    Om du blir lite yr, fortsätt andas på samma sätt – men inte lika kraftfullt!

   Medan du gör den här kraftfulla andningen, visualisera något positivt!
   Det kan vara t ex att stressen lämnar din kropp, en fridfull scen eller vad
   som helst som du önskar istället för stressen. Om du känner dig arg, kan
   du föreställa dig tålamod eller lugn.

Varför och hur fungerar stressupplösaren?

När du gör stressupplösaren använder du en andningsteknik som kallas för kraftandning (power breathing). Det är kraftandningen i stressupplösaren som gör att du kan bryta stresscykeln och på bara några sekunder känna dig ungefär som du hade gjort efter 20 minuter av en kombination av kraftig fysisk ansträngning och meditation.

Tröghetslagen säger att ingenting förändras om det inte påverkas av tillräckligt stor kraft, och kraftandning skapare en oerhört start inre fysiologisk kraft. Kraftandningen förstärker effekterna av övningen – den fungerar ungefär som ett högoktanigt bränsle i form av syre och fysisk ansträngning. Precis som vinden är en av de främsta effekterna på jorden är vårt eget andetag också en kraftkälla.

Om du enbart använde kraftandningen skulle du antagligen känna dig både stärkt och avslappnad, och du skulle troligen också känna dig upplivad. Den är en effektiv övning i sig själv, och det är den som gör att stressupplösaren både är en snabb och djupverkande övning.

Kraftandning contra ytlig andning

Kraftandningen motverkar en av effekterna av stress som är att andningen blir ytlig. En vanemässigt ytlig andning är ett vanligt tecken på kronisk stress. Ytlig andning börjar med en specifik händelse som skrämmer oss eller gör oss rädda och kan till slut bli till en vana. Att ha en kroniskt ytlig andning är som att leva i ett tillstånd av ständig oro och stress.
Ytlig andning minskar mängden syre i blodet och mängden koldioxid som utsöndras, vilket leder till stress på cellnivå.

När du fokuserar på andningen flera gånger om dagen, lär du dig att bli mer medveten om din andning. Genom att andas ner i magen så som du gör i kraftandningen, visar du kroppen hur det känns att andas djupt och fullsltändigt. Du kommer helt naturligt att andas djupare när du fokuserar på att släppa stress och på att känna inre frid. När du regelbundet gör stressupplösaren, kommer du att börja andas djupare mellan övningarna.

Dina lungor kommer att tycka om känslan av att andas djupt, eftersom det är mer naturligt och hälsosamt. När du regelbundet gör stressupplösaren, kommer din lungkapacitet sannolikt att gradvis öka, en faktor som främjar god hälsa och ett långt liv.
En trettioårig klinisk studie som omfattade 5200 personer visade att en persons lungfunktion är ett tillförlitligt mått på allmänhälsa och vigör och att den även är det främsta måttet på en persons potentiella livslängd.

När du gör stressupplösaren kommer du att upptäcka att du blir mer medveten om när du inte andas djupt. Det kommer att bli en signal om att du upplever stress och behöver ta en paus och göra stressupplösaren!

Med regelbunden övning kommer stressupplösaren också att: stimuerla hjärt-kärlsystemet, öka syreupptaget, avgifta kroppen från koldioxid, stimulera immunförsvaret genom att öka energin i det endokrina systemet, förbättra lymfsystemets funktion.

Meditation

När du gör stressupplösaren finns det ett litet inslag av meditation när du koncentrerar dig på att stressen lämnar din kropp. Att kombinera kraftandning med fokuserad intention – att koncentrera dig på att stressen lämnar din kropp – är en del av anledningen till att effekterna av stressupplösaren varar i flera timmar. Du använder kraften i din andning för att förstärka din intention och inprägla den i kroppen och sinnet.

Det har bevisats att meditation minskar stress och ökar både den fysiologiska och den psykologiska hälsan. Det håller på att bli ett acceptereat faktum att meditation ökar och stärker individens allmänna välbefinnande. Även om man inte till fullo förstår hur eller varför, visar forskning att meditation ger upphov till ett tillstånd med hjärnvågor som kallas alfavågor, som är en avspänd och fridfull medvetandenivå som främjar läkning. Forskningen visar också att nivåerna av hormoner och andra biokemiska föreningar i blodet, som visar på en förhöjd generell stressnivå, minskar genom regelbunden meditation. Meditation måste inte nödvändigtvis ha någon andlig inriktning. Hela syftet med meditation kan helt enkelt vara att få hjärnan att gå från ett stresstillstånd till ett tillstånd av lugn.
 


 

 
    

 

 

Travelspec.se