Tankevirus

Det är svårt  – den vanligaste ursäkten

Det är svårt är helt klart en av de vanligaste ursäkterna. Den här memen håller oss borta från vår högsta vision – men är den ens sann? Kan du vara hundraprocentigt säker på att det du vill göra skulle visa sig bli en utmaning? Är det tänkbart att det du vill åstadkomma inte alls är svårt utan skulle gå att göra med minsta möjliga ansträngning? Det kanske inte känns särskilt troligt, men du måste ändå medge att möjligheten finns att de skulle kunna vara lätt istället för svårt.

Kom ihåg att alla de till synes omöjliga händelserna som kan räknas in under kategorin som Jung kallade “synkroniciteter”sker med en sorts lätthet och oförklarliga sammanträffanden, där inga eller bara mycket blygsamma ansträngningar krävs. Sådana här sammanträffanden sker för alla ganska ofta, och särskilt när vi börjar leva mer i harmoni med själen än med den materiella världen. Det tycks råda ett samarbete mellan dessa synkronistiska händelser och ödet, och det uppstår en magisk koppling som gör det som föreföll svårt märkligt lätt.

Om tanken Det är svårt kanske inte är sann, är det mycket möjligt att någonting skulle kunna hända som gjorde att det inte blev svårt, och memen skulle omedelbart bevisas vara en ren lögn. Så nu kan du välja mellan två alternativ vad gäller den här ursäkten: (a) Du kan tro på en tanke (Det är svårt) som du inte kan veta är sann och som absolut kommer att hindra dig från att göra det du vill, eller (b) du kan tro på den motsatta tanken (Det är lätt), som du inte heller kan veta är sann men som ändå skulle kunna bidra till att du fick din längtan uppfylld. Och när vi har ett val är ju tanken att någonting skulle vara lätt eller möjligt oerhört mycket roligare än tanken att det är omöjligt eller svårt. Så vilken tanke vill du tänka?

Ur boken Slut på ursäkterna av Wayne W Dyer

Travelspec.se