Kärlek och rädsla

Kärlekens kraft

Kärlekens energi är den mest kraftfulla, naturliga kraften i universum. Kärleken binder samman allting och genomsyrar allting i universum. Det är svårt att definiera kärleken, eftersom den innefattar så mycket av själva livet. Kärleken läker, upplyser och bygger upp.

När vi älskar villkorslöst ger vi uttryck för den högsta sortens energi och medvetenhet. När vi älskar utan regler och restriktioner och accepterar människor och företeelser som de är, kan kärleken växa och utvecklas.

Rädslans makt

Rädsla är troligen den starkaste negativa känslan av alla. Den är stark nog att ställa till oreda i människors tankar, påverka människors handlingar och till och med sätta stopp för livet.

Varje val vi gör speglar en föreställning som antingen bygger på rädsla eller kärlek. Våra val definierar vilka vi är, hur vi vill leva vårt liv och hur vi vill bli uppfattade. Om vi väljer att älska använder vi oss av livets naturliga energi. Om vi väljer att vara rädda agerar vi utifrån ett onaturligt tillstånd. Kärleken fogar samman allting. Rädslan separerar.  

Om du upptäcker att du fattat ett beslut utifrån rädsla, då vet du också att du inte lever det lyckligaste livet du kan leva. Om du fattar beslut utifrån kärlek, är du lycklig. Rädsla gör oftast att saker och ting inte faller på plats och att det inte känns som om du passar in. Det kanske till och med känns som om du går miste om en stor del av själva livet. Rädslans energi tycks hålla dig tillbaka. Kärlek får energin att flöda fritt och balanserat i hela kroppen.

Varje tanke bygger antingen på rädsla eller kärlek

När din energi grundar sig på rädsla, drar du till dig andra, som befinner sig på samma nivå. Därför blir ingenting äkta och ärligt i ditt liv, och de människor du drar till dig är inte självförverkligade. Ibland kan en rädslobaserad lösning verka enklare, men den brukar åtföljas av smärtsamma känslor och oförutsedda problem.

Travelspec.se