Rädslor

När människan lär in något skapas ett varaktigt långtidsminne med hjälp av en konsolideringsprocess, vilken beror på bildandet av proteiner. När vi minns något blir detta minne instabilt för ett tag och återbildas sedan i en ny konsolideringsprocess.
Man kan alltså säga att vi inte minns vad som ursprungligen hänt – utan vad vi mindes senaste gången vi tänkte på det som hänt. Genom att störa återbildningsprocessen kan man också påverka minnesinnehållet.

I en studie visade forskarna på en neutral bild samtidigt som man gav en obehaglig elstöt. På så sätt kom bilden att väcka rädsla hos deltagarna. För att aktivera rädslominnet visades sedan bilden utan stöten.
För en experimentgrupp stördes återbildningsprocessen av rädslominnet med hjälp av upprepade presentationer av bilden. För en kontrollgrupp fick återbildningsprocessen avslutas innan de såg samma upprepade presentationer av bilden.
Genom att i experimentgruppen förhindra att det gamla minnet åter kodades till långtidsminnet försvann rädslan som tidigare förknippats med bilden. Genom att störa återbildningsprocessen omformades alltså minnet från att vara skrämmande till att bli neutralt.

 

Thomas Ågren  (2012) Disruption of reconsolidation erases a fear memory trace in the human amygdala, Science, Sept 21

 

 

Travelspec.se