Tro och vetande

Om du tänker att det bara är vissa som lyckas och att framgång gäller andra och inte dig själv, så begränsar det dig. Om du tänker att andra hela tiden är bättre och förtjänar mer uppmärksamhet och framgång, påverkar det starkt din syn på vad du själv kan åstadkomma.

Den stora hemligheten bakom att lyckas är således att tro på sig själv och det man gör. Forskning visar att om vi förväntar oss att bli lyckliga, ökar chansen för detta. Om vi förväntar oss att vi ska klara av något, så ökar chanserna stort för att det ska lyckas. Det innebär även att positiva förväntningar och lagom krav från omgivningen kan vara av godo. Det får oss att anstränga oss lite extra. När man tror på sig själv kan man utföra stordåd.

På samma sätt har den närmaste omgivningen stor betydelse. En studie från Harvarduniversitetet fann att de barn som presterade bäst hade föräldrar som kontinuerligt gav dem positiva budskap och ofta sa hur mycket de älskade dem och trodde på dem. Oavsett vad som hände visste barnen att de hade sina föräldrars fulla stöd, och att föräldrarna inte skulle göra dem besvikna. Ibland räcker det med att en enda vuxen person ser ett barn och tror på det, och det behöver inte vara föräldrarna!

Harvardstudien visar också att det vi tror på är det vi får. Hjärnan gör nämligen ingen skillnad på vad man tror och vet – det är samma sak för hjärnan. Tro och kunskap är alltså lika stora sanningar för hjärnan. Så de förklaringsmodeller vi har för hur världen fungerar spelar stor roll – oavsett om de är sanna eller inte. Med andra ord, människor var lika lyckliga eller olyckliga förr vare sig de trodde att jorden var platt eller att den var rund. Det är alltså mycket viktigt vad du själv tror, hur din egen världssyn ser ut!

Att tro på sig själv kan få en att utföra saker långt utanför vad man själv trodde var möjligt. Vi kan mer än vi tror om vi samlar vår kraft, tror på oss själva och förväntar oss bra resultat!

Ur boken Höj din Energi av Sanna Ehdin

Företagande, tro och tankens kraft

 

 

 

Travelspec.se