Övertygelse

Övertygelse, tro och vetenskap

Idag står vi vid en avgörande punkt i utvecklingen när tre olika former av vetande – övertygelse, tro och vetenskap – prövas gentemot den verklighet vi lever i. När vi får frågan hur vi vet att någonting vi vet är sant utgår vårt svar i allmänhet från antaganden som härrör från ett av, eller kombinationen av, dessa olika former av “kunskap”.

Medan vetenskapen utmärker sig genom att bygga på fakta och bevis, kan det ibland vara svårare att skilja mellan övertygelse och tro. I själva verket använder människor ofta dessa två ord som synomymer. Övertygelse bygger också på bevis, och även om tro kan ha en bevisgrund är nyckeln att den inte behöver ha det – för den som tror är bevisen överflödiga.

På engelska talar man om belief, som brukar översättas med tro, och faith, som brukar översättas med tro eller tillit. Ordet faith har sina rötter i latinets fidere, som betyder “att lita på”. Det definieras som “fast tro på någonting som det inte finns några bevis för”. Belief är “förvissningen om sanningen i ett påstående eller verkligheten hos en varelse eller ett fenomen, särskilt då den bygger på bevis.

Fakta är det som skiljer vetenskapen från andra former av vetande. Och även om fakta kan förändras, och ofta gör det när man upptäcker nya förutsättningar, är den allmänt vedertagna definitionen av vetenskap “system av beprövade metoder som används för att så noggrant som möjilgt undersöka, beskriva och förklara verkligheten”.
Enligt den här definitionen utövar vi vetenskap när vi utforskar kraften i våra övertygelser genom upprepade erfarenheter som vi lär oss av. Med andra ord – om vi beter oss på ett särskilt sätt och gör vissa antaganden kan vi förvänta oss ett förutsägbart utfall. Genom  att  börja betrakta övertygelser, föreställningar och antaganden på det här sättet kan vi betrakta det som vetenskap.

Att lösa mysteriet med vad som gör övertygelser till vetenskap kan vara en av de viktigaste upptäckterna vi kan göra i vår tid. Med den kunskapen kanske vi upptäcker att vi får makten att förändra förutsättningarna för smärtan och lidandet som har härjat i världen så länge någon kan minnas. Nyckeln är att förstå hur vi kan göra våra övertygelser meningsfulla. Vi måste upptäcka ett sätt att betrakta dem som ett ramverk för något som vi redan vet och som är lätt att förklara – något som påminner om en dator. Och om vi kan se övertygelserna som programmeringar för medvetandet kan vi åstadkomma just det.

 

Definitionen av övertygelse

Övertygelse är något mer än bara tro utan fakta. Övertygelser går bortom överenskommelser och kompromisser. Det är en upplevelse som äger rum i kropp och sinne, ett accepterande som kommer från vad vi intellektuellt antar är sant och vad vi på hjärtats nivå upplever som sanning.
Övertygelse är en universell upplevelse som vi kan förstå, dela med oss av och utveckla som ett effektivt medel för förändring. “Övertygelse” är det språk som påverkar kvantpartiklarna både i vår egen kropp och ute i världen. I närvaron av våra djupaste övertygelser kan de begränsningar i biologi, fysik, tid och rum som vi upplever idag bli något som tillhör det förflutna.

 

Övertygelse är personlig kraft

Våra övertygelser innehåller all den kraft vi behöver för att få till stånd den förändring vi önskar: kraften att ge kommandon för läkning till immunsystem, stamceller och dna, kraften att få slut på våld i hemmet, i samhället eller hela geografiska områden, kraften att läka våra djupaste själsliga sår, andas liv i våra största glädjeämnen och bokstavligen förändra vardagens verklighet. 
Genom våra övertygelser har vi gåvan av den i särklass starkaste kraften i hela universum: förmågan att förändra livet, kroppen och vår omvärld bara genom vårt eget val!

ur boken Övertygelsens kraft av Gregg Braden

 

 

 

 

Travelspec.se