Placebo och nocebo och tankens kraft

Den goda placeboeffekten och den onda noceboeffekten

Att man som patient är positiv till sin behandling är mycket viktigt. Negativa förväntningar kan motverka de resultat behandlingen borde ge. Fenomenet har fått sitt eget namn – noceboeffekten.

Vad är noceboeffekten?

Nocebo betyder “jag vill skada”. Alla påverkas av noceboeffekten. Frustration över långa väntetider och stressad vårdpersonal ger onödig noceboeffekt. Negativa förväntningar skapar oro och stress, som i sin tur påverkar olika processer i hjärnan. Även om de mekanismer som ligger bakom noceboeffekten inte är klarlagda, så visar all forskning att det är fråga om mycket starka krafter. Därför bör den som behandlar ta med detta i sin bedömning och tänka på att inte skapa negativa förväntningar, som kan utlösa en noceboreaktion när patienten informeras om behandling, risker och biverkningar.

Vad är placeboeffekten?

Placebo betyder “jag vill behaga”. Alla påverkas av placeboeffekten. Bara  tron på en behandling kan sätta igång läkningsprocessen. I vissa fall kan upp till hälften av behandlingseffekten förklaras av placebo. Intressant är också att notera att placeboeffektens storlek inte kan kopplas till vissa  personlighetstyper. Alla typer av människor påverkas. Förtroendet för sjukvårdsinrättningen liksom för den behandlande läkaren spelar stor roll. Ett bra bemötande och en klar diagnos bidrar till att öka placeboeffekten.

Våra tankar och vår hälsa

Det har visat sig att sår läker snabbare hos en person med positiv inställning  än hos en person som är negativ. En glad person har större motståndskraft och ett starkare immunförsvar än den som är deprimerad. Även hur lång tid återhämtningen tar efter en operation påverkas av patientens metala inställning.

Vår mentala inställning är med andra ord mycket viktig för vår hälsa.  Vi kan både tänka oss friska och tänka oss sjuka. Det ligger en enorm kraft i våra tankar, vår inställning och vår förväntan.

Den som är inriktad på sjukdom drar oavsiktligt till sig mer sjukdom.
Om man å andra sidan inriktar sig mer på hälsa än på sjukdom, då måste attraktionslagen lyda och skapa hälsa.
Attraktionslagens principer är ett kraftfullt verktyg som kan väcka den läkande kraften inom oss och användas som en hjälp i fullständig harmoni med alla de fantastiska medicinska metoder som finns tillgängliga idag.

Kom ihåg att om det inte fanns någon helande kraft inom oss skulle ingenting kunna läkas.

 

Travelspec.se