Feminine Power

 

Dalai Lamas uttalande ”världen skall räddas av västvärldens kvinnor” belyser det faktum att kvinnor nu träder fram som ledare för en global förändring. Något stort håller på att hända. Vi närmar oss ett skifte i vår utveckling som har potential att ändra historiens gång.

 Kvinnor på frammarsch

 För första gången i historien är antalet kvinnor som tar examen vid amerikanska universitet och högskolor större än antalet män. Mer än 40 % av kvinnorna i USA är familjeförsörjare och i januari i år var antalet förvärvsarbetande kvinnor där större än antalet förvärvsarbetande män. Men trots de stora framgångar och privilegier som kvinnor skaffat sig under de senaste 50 åren, visar flera studier att kvinnors övergripande känsla av lycka och  välmående faktiskt har haft en tydlig och stadig nedgång sedan det tidiga 1970-talet.

Paradoxalt nog har kvinnor alltså inte blivit lyckligare

 Trots alla de fördelar som uppnåtts genom kvinnors kamp så har dess frukter inte inbegripit personligt och andligt förverkligande. Om du som kvinna känner dig svag, känner av en ihållande oro eller depression, trots alla möjligheter till storhet som du anar, skall du veta att du är inte ensam. De flesta av dagens kvinnor upplever faktiskt ett djupt och smärtsamt gap mellan den potential de känner att de har och hur deras liv i praktiken format sig.

Kvinnor anar möjligheter till så mycket mer …

 Även fast många kvinnor har fått friheten att göra, att bli och att kunna få det de vill, är det inte säkert att de använt denna möjlighet till att få ut det bästa av sina liv. I stället brottas vi kvinnor nu med ett ny slags otillfredsställelse, ett nytt problem som inte har något namn.

 Genom att vi helhjärtat har tagit till oss den manliga synen på framgång och makt (något som var en nödvändighet för en kvinna som ville vara med på spelplanen för 50 år sedan) har vi  höjt vår levnadsstandard dramatiskt, medan vår livskvalitet samtidigt minskat lika dramatiskt.

 Vi har nu mer frihet, pengar, utbildning och fler möjligheter än tidigare generationer kvinnor i historien. Ändå känner vi oss ofta maktlösa när det kommer till de saker vi värderar högst och mest bryr oss om: kärlek, närhet, tillhörighet, relationer, kreativitet, mindfulness, möjlighet att uttrycka våra tankar och känslor, vårt livs mål och mening och vår medverkan till en bättre framtid för kommande generationer.

 Vi tror att det är ett personligt misslyckande när vi misslyckas i vår kamp att uppnå det som vi längtar efter – men den är ett kollektivt problem, som är symptomatiskt för vår evolutionära resa som kvinnor. Rastlösheten och frustrationen vi känner innebär i själva verket en uppmaning till utveckling och förändring.

 Att väcka till liv en ny samlande kreativ kvinnlig kraft ger nyckeln till vår personliga och vår globala potential

 Den goda nyheten är att det finns ett vibrerande, livsberikande alternativ till den manliga kraften inom räckhåll för varje kvinna som vaknar upp. Den kallas ”kvinnlig kraft” (Feminine Power) och den kan förändra ditt liv helt och hållet.

Till skillnad från manlig kraft, som innebär att skapa det som kan kontrolleras,  kan kvinnlig kraft ge uttryck för det som ligger utanför vår kontroll, det som vi i vårt hjärta längtar mest efter  – närhet, samhörighet, skapande, äkta gemenskap.

Enligt Katherine Woodward Thomas och Claire Zammit, de två grundarna av Feminine Power rörelsen, finns det tre mycket tydliga källor till kvinnligt samskapande, som öppnar för tre olika slags kraft: kraften att förändra ditt liv, kraften att få klart för dig vad du vill med ditt liv, kraften att förändra världen.

Klicka här  för mer info om deras Feminine Power program.

Travelspec.se