Modern Andlighet

Modern andlighet fokuserar på det goda hos människan och på människans möjligheter att påverka och själv forma sitt liv. Den tar fasta på allt som kan ge välbefinnande och ett gott liv.

Modern andlighet är ingen religion. Den är fri från dogmer och ritualer och saknar pekpinnar och regler. Samtidigt som den är öppen och respekterar allas rätt till en egen tro – religiös eller icke-religiös – finns tron på en Högre Intelligens  – som kan ha olika namn – som finns i allt skapat och som vi alla är del av.

Personlig utveckling, även på det andliga planet, syftar till självinsikt och psykiskt och fysiskt välbefinnande. Tankens och känslornas skapande kraft liksom tacksamhet, kärlek och och goda relationer är centrala begrepp inom modern andlighet. Värdet av positivt tänkande och medvetenhet om hur attraktionslagen fungerar betonas också. Allt – även tankar och känslor – är energi och påverkas av energi.

 

Intressanta artiklar:

Är du multispirituell?

Sverige står modell för en ny andlighet

Vi lever i tvivlets tidevarv

The Conversation with God Foundation     www.cwg.org

Även ateister kan vara andliga

Kärleken är störst i en värld utan fasta värderingar

 

Travelspec.se