Källan

Gör din relation till källan* till någonting viktigt – även om du är ateist.
När du besöker den här platsen inom dig behövs ingen religion eller någon tro på det övernaturliga. Du behöver inte betrakta Gud som en gammal man med skägg som svävar omkring i himlen och väntar på att för höra dina önskningar. Du behöver inte tro på talande ormar, på valar som sväljer människor och sedan spottar ut dem, på att Gud offrade sin son för att rädda oss, på stora båtar med en massa djur ombord. Det är inget fel på sådana berättelser, men jag har mina egna åsikter om dem – precis som du förmodligen har.

Det finns en kärleksfull energi i universum som tillåter skapelsen av alla varelser. Det är ett icke-varande utan form eller gränser, och det gör ingenting, samtidigt som det inte lämnar någonting ogjort! Gör ditt förhållande till den här energin till din främsta relation, viktigare än alla andra i ditt liv, och vänd dig alltid till den före någon annan. Dra dig tillbaka dit i tystnad, lyssna, och känn vissheten om att den här kraften finns både utanför dig och inom dig. Det är i det här mötet som du kan få vägledning om hur du ska förändra de självdestruktiva ursäktsmönstren.

Ur boken  Slut på ursäkterna av Wayne W Dyer

* Källan till allt skapat kan kallas Gud, Allah, Buddha eller något annat namn som tilltalar en speciell person, ett folk eller en trosuppfattning. Källan finns inom oss alla. Den är en del av oss och vi en del av den.

 

 

 

Travelspec.se