Wellness

Wellness – vad är det?

Wellness är ett tillstånd av fysiskt god hälsa och mental förmåga att njuta av och uppskatta att man mår bra och är i form. Ordet wellness, som kommer från engelskan, har blivit ett vedertaget ord i svenskan – möjligen för att ordet uppfattas trendigare än svenskans  motsvarighet, ordet välbefinnande.
Även den som är drabbad av sjukdom kan uppnå ett tillstånd av wellness, om personen kan kontrollera symptomen och behålla den fysiska och psykiska balansen.

Wellness har blivit extremt populärt de senaste åren och ordet har också givits olika innebörd. För en del innebär ordet helt enkelt ett sinnestillstånd av lugn, medan andra förknippar wellness med en lyxig livsstil.
Många associerar ordet först och främst med fysisk hälsa, men den allmänt accepterade definitionen av wellness är ändå följande:
Att vara i god kondition såväl fysiskt, psykiskt som andligt.
Denna definition bekräftar att wellness är ett val av livsstil och omfattar då inte bara fysisk hälsa utan innebär också en holistisk hälsosyn som omfattar hela vår varelse – kropp, sinne och själ.
Från början är wellness ett naturligt tillstånd, som över tid har förändrats genom förändringar vad gäller vår livsstil. Wellness har därför kommit att betraktas mer som en ny livsstil än som ett naturligt välbefinnande.

Vill man betrakta wellness som en livsstil, måste man också se på vad som påverkar vårt naturliga välbefinnande och de faktorer, som kan störa denna balans. Då förstår vi, att för att leva upp till wellness, måste vi uppnå fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt, socialt, yrkesmässigt och intellektuellt välbefinnande. När du uppnår balans i alla dessa delar, blir du också en till fullo levande person och mår som allra bäst.

Det säger sig självt, att om du känner dig trött och sliten varje dag, lever du inte i ett tillstånd av välbefinnande. Du lever inte fullt ut och njuter inte av livet. Människans kropp är ett system, och varje system har sina krav. Första steget till förändring är att bli på det klara med vad ditt system behöver. Hur gör du det?

Ta några minuter varje morgon och känn efter hur du egentligen mår. Hur du känner dig beror sannolikt på vad du haft för dig och vad du ätit och druckit. Så tänk på  hur du lever och vad du stoppar i dig – som ett första steg att nå  ett högre tillstånd av fysisk wellness. Inse hur gifter av olika slag påverkar din kropp, så förstår du varför inre rening  av kroppen kan vara lika viktigt som att duscha och bada.

Nästa steg mot välbefinnande är att bli medveten om vad och hur du tänker. Dina tankar påverkar ditt emotionella välbefinnande. Och precis som ohälsosam mat orsakar negativa tankar skadliga effekter på din kropp, skador som kan vara svåra att bli av med, om du inte tar itu med problemen. Var därför observant på hur du reagerar i tanke och handling på det som händer dig. Minst lika viktigt är att du är observant på vilka negativa konsekvenser dina reaktioner får för både dig själv och din omgivning.

Bygg upp emotionell wellness. I alla människors liv finns stress. Stress är oftast dåligt, framför allt hur vi reagerar på stress. Därför kan stress vara en ond och farlig fiende till välbefinnandet. Den kan ta över vårt liv, utan att vi förstår det. Stress motarbetar och för oss bort från allt välbefinnande. Här är mentalt välbefinnande en viktig faktor. Så länge vi har mental hälsa kan vi känna igen stressymptomen och göra något åt dem.

Lär dig kommuncera wellness. Förmedla social wellness till dig själv, din familj, dina vänner och kollegor på arbetsplatsen, som ofta är källan till stress. Bidra med engagemang och entusiasm. Kommunicera uppmuntran, samarbete och förtroende.

Andlig wellness är ytterligare en aspekt på wellness. Du måste ha något att tro på, något att hålla dig till. Detta ger dig en solid bas.

När du uppnått ett tillstånd av wellness, kommer du snart att inse, att om du lever ett liv där kärlek är det centrala, blir allt så mycket lättare och enklare.

Man kan säga att wellness innebär ett tillsltånd där man nått sin fulla potential som människa och kan leva livet  fullt ut. För att uppnå välbefinnande behöver man mat och dryck som man mår bra av, träning, socialt umgänge, arbete eller meningsfull sysselsättning. Det är dessutom viktigt att lära sig svara på bästa sätt på det som möter en i livet, istället för att enbart reagera.

Försök att alltid behålla ditt lugn och hitta rationella lösningar på problemen. Vill du nå fullständigt välbefinnande måste du också jobba på din personliga karaktär och styrka. Du kommer inte alltid att kunna kontrollera din omgivning, men du kan kontrollera dig själv och vad du gör när du kan se din relation till allt i ett nytt ljus.

Wellness är inte ett val –  utan ett mål.
När du inser detta är du på väg mot välbefinnandet!

Travelspec.se