Mer om attraktionslagen

Det finns en enkel formel som du kan använda för attraktionslagen och som kan vara till stor nytta i förhållande till alla människor, situationer och omständigheter. När det gäller attraktionslagen finns det bara en enda person i hela världen – DU!
Det finns ingen annan person, och ingenting annat heller. Det finns bara du, för attraktionslagen svarar an på DINA känslor!

Det är bara vad DU GER som räknas.
Och det är likadant för alla människor. Sanningen om attraktionslagen är att den är LAGEN OM DIG! Det finns bara du – ingen annan person. För attraktionslagen är andra personer du, för det du känner inför andra människor är det som du själv drar till dig! Det du känner inför någon annan, det du tänker, säger eller gör gentemot någon annan – det gör du mot dig själv!

Det finns bara “ja” för attraktionslagen

Vänd dig bort från de saker du inte älskar och ägna dem inte några känslor. Säg inte nej till saker du inte älskar, för det gör att du drar dem till dig. När du säger nej, då får du negativa känslor inför dem. Det i sin tur gör att du sänder ut negativa känslor, vilket gör att du får dem tillbaka i form av negativa omständigheter i ditt liv.

Säg inte “nej” till det som du inte gillar, utan vänd dig helt enkelt bort från de saker du inte älskar och  ägna dem inte några känslor, för de är okej som de är, men de har ingen plats i ditt liv.

Säg i stället “ja” till det du älskar. Det spelar ingen roll om du har det eller inte, säg “ja” till det, för då väljer du att ge det kärlek. Det finns inga begränsningar och allting är möjligt om du verkligen vill ha det. När vi ser en brist på något, är det helt enkelt brist på kärlek. Ge kärlek, så kommer det du vill ha till dig!

Travelspec.se