Fokusera din energi

Det största hindret för många som vill komma loss och göra saker i sina liv är den splittrade energin. Vår energi far iväg i flera olika riktningar när vår uppmärksamhet splittras upp på många olika saker. Visserligen finns det många positiva saker med t ex internets enorma utbud och snabba tillgänglighet, men det kan samtidigt vara en stor distraherande faktor. Att dela uppmärksamheten på för mycket och få för många intryck är i längden destruktivt, eftersom sammanhållning och fokusering är näring för vårt inre och viktigt för själen. Vi kan faktiskt bara tänka på en sak i sänder …

Många tävlar om din uppmärksamhet med sina säljande budskap – mer nu än någonsin tidigare! Marknadskrafterna främjar egot, eftersom egot lever och frodas av yttre bekräftelse. Egot lever på jämförelser och yttre bekräftelse, faktorer som styrt och eskalerat de senaste tio till tjugo åren. Egot definieras av yttre ting och mätbara prylar, som skapar en falsk glädje, eftersom den är kortvarig och kräver ständig påfyllning.

I vårt konsumtionssamhälle är jakten på “det yttre” en motor, och vår egofixering resulterar i splittring, en separation av våra olika delar – kropp, känslor, tankar och själ.  Egot – och de krafter som driver på egot – får näring av att få dig att fortsätta tro på splittringen. Samtidigt tar denna splittring oss längre bort från vår kärna, och vi blir ännu mer beroende av allt det yttre som sker.

Hos en splittrad person hänger inte det inre och det yttre samman till en fungerade helhet. Han eller hon kan säga en sak och göra en helt annan, något som är väldigt vanligt idag. Personen vet ibland inte själv om det eller förnekar att den har detta beteende.

Genom att fokusera på det som är viktigt för dig och välja bort annat kan du undvika splittring och behålla en hög energi.
Gör dig av med sådant som stjäl din uppmärksamhet och energi. För att detta skall fungera behöver vi disciplin att ta oss förbi ärvda begränsningar och mentala mönster, som håller oss tillbaka. Detta är nödvändigt för att kunna släppa in nytt och få förändring. Det gäller också att arbeta med sig själv så att man hänger samman som person i allt man säger och gör. Ibland kan man behöva terapeutisk hjälp eller coaching.

Att utveckla sina talanger och sin förmåga är också att röra sig mot en högre energi. Gör det som känns lätt, enkelt och naturligt för dig. Sök dig till och omge dig med människor som tillför positiv energi.

Tro på dig själv. Tron skapar verkligheten – det vi tror på är också det vi får.  Hjärnan gör nämligen ingen skillnad på vad man tror och vad man vet.  Tro och kunskap är lika stora sanningar för hjärnan. Tilliten och tron på dig själv kan försätta berg.  När vi tror på oss själva och det vi gör så ökar chanserna oerhört att det ska lyckas. Forskning visar att om vi förväntar oss att bli lyckliga så ökar chanserna för detta. Om vi förväntar oss att klara av något så ökar chanserna stort att det skall gå bra. Vi kan mer än vi tror om vi samlar vår kraft, tror på oss själva och förväntar oss bra resultat.

Referens: Sanna Ehdins bok Höj din energi

Ladda vatten – med din tankekraft!!

 

Travelspec.se