Så fungerar Attraktionslagen

 

Attraktionslagen (Law of Attraction)

Du har säkert hört uttycket Attraktionslag eller Law of Attraction. Här följer en kort beskrivning av det innebär.
(www.existensifokus.se)

Attraktionslagen är en kosmisk lag och kort förklarat innebär den: “lika attraherar lika”. Lite längre beskrivet innebär det att du skapar din egen verklighet och du attraherar de saker i ditt liv som du fokuserar på. Det kan till exempel innebära att det du är rädd för drar du till dig oavsett om du är medveten om det eller inte. Detta eftersom du fokuserar din tankar (din energi) på det du är rädd för.

Attraktionslagen blev ett vidare begrepp i och med böcker som The secret och Law of Attraction. Men oavsett om man väljer att kalla detta attraktionslagen eller något annat så är detta inte något nytt och har beskrivits i flera andra böcker.

Hur fungerar då Attraktionslagen? Början på allting i ditt liv är en tanke. Tanken ger dig en känsla, denna känsla ligger sedan till grund för de attityder du har och de handlingar du utför. Varje attityd du intar ger positiva eller negativa krafter/energier. Dessa krafter är du ansvarig för eftersom det är du som väljer de tankar du tänker.

Vad innebär det då att du är ansvarig för dina tankar? Jo det innebär att du inte kan svära dig fri från konsekvenserna av dina tankar. Om du väljer att tänka negativa tankar så drar du till dig sådant som bekräftar de negativa tankar du tänker. Väljer du istället att tänka positiva tankar drar du till dig sådant som bekräftar dem – och även detta är en konsekvens av det du tänker.

Alla tankar du tänker är dock inte medvetna tankar. Många av dem kommer från ditt undermedvetna (eller undanstoppade händelser). Dessa tankar kan ha formats redan i barndomen. Så länge du inte är medveten om vad som styr de omedvetna tankarna kommer de påverka ditt liv utan att du är medveten om det. Du kommer att dra till dig saker, ofta sådant som du upplever negativt, och du kommer att tro att du “drabbas” av dessa saker, fast du egentligen dragit till dig dessa själv. Studera därför vilka människor och händelser du drar till dig, för dessa kommer att ge dig ledtrådar till ditt omedvetna och vilka tankar som finns där. Du kan då medvetandegöra dessa tankar och känslor och sedan bearbeta dem.

När Attraktionslagen blev ett populärare begrepp kom även kritik mot denna. Flera menar att den är skuldbeläggande, det vill säga att det är ditt fel att ditt liv ser ut som det gör eftersom du tänker negativa tankar. Men attraktionslagen är varken positiv eller negativ, den endast är. “Skuld är sinnets maffia”, det vill säga det är något som ditt sinne skapar, det är ytterligare en negativ tanke.

Attraktionslagen påverkar inte bara vår yttre miljö utan även vårt inre, såsom kroppen. Eftersom både positiva och negativa tankar är kraft, påverkar dessa tankar din egen kraft. De negativa tankarna tömmer dig på din egen kraft, medan de positiva ger dig kraft. Detta innebär att vi kan skapa våra egna sjukdomar. Om vi genom våra handlingar och tankar tömmer oss själva på energi, kommer det i första läget att påverka våra chakran. När denna energidränering har pågått tillräckligt länge kommer även kroppen påverkas och vi blir sjuka (se Energiflöden och blockeringar).

För mig är Attraktionslagen ett verktyg med vilket jag kan förstå de tankar och känslor jag har och vad jag skapar med hjälp av dessa. Den kan även hjälpa mig att utvecklas som människa, i och med att den synliggör det osynliga (omedvetna).

Allting längtar efter harmoni och balans även vi.

Travelspec.se