Attraktionslagen

Attraktionslagen vidgar varje tanke

ur “Pengar och Attraktionslagen” av Esther och Jerry Hicks

Attraktionslagen säger att det som är lika dras till vartannat. Det du tänker i varje given stund attraherar alltså andra, liknande tankar. Det är därför det dyker upp fler obehagliga tankar om ett obehagligt ämne så snart du tänker på det. Du märker direkt att du inte bara upplever det du är med om just  nu, utan tänker tillbaka på omständigheter i ditt förflutna som stämmer överens med den vibrationen – och när du bygger på din negativa tanke med attraktionslagens hjälp förstärks din negativa känsla i samma utsträckning.

Snart märker du att du tar upp ämnet med andra och att de i sin tur spinner vidare på det, kanske tänker tillbaka på sitt förflutna … till dess att du, på kort tid och för varje ämne du tänker tillräckligt länge på, attraherar så mycket information att du får essensen av det att träda in i din erfarenhet.

Det är naturligt att man klargör vad man vill genom att ta reda på vad man inte vill, och det är inget fel med att identifiera ett problem innan man börjar söka efter en lösning. Men många människor blir med tiden problemorienterade snarare än lösningsorienterade, och genom att utforska och försöka förklara problemet vidmakthåller de det bara.

Även här är det av stort värde att berätta en annan historia: Berätta en lösningsorienterad historia istället för en som är problemorienterad. Om du väntar till dess att du är sjuk innan du börjar fokusera i en mer positiv riktning, är det mycket svårare än om du börjar berätta historien om välbefinnande utifrån ett läge där du mår bra … men i vilket fall som helst kommer din nya berättelse med tiden leda till andra resultat. Det som liknar vartannat dras till vartannat  – så berätta den historia du vill uppleva, så får du uppleva den till sist.

En del människor oroar sig för att de inte ska kunna bli friska när de redan är sjuka. De oroar sig för att de vidmakthåller sjukdomen i och med att den har fångat deras uppmärksamhet. Vi håller med. Det skulle vara så om de vid den tidpunkten enbart hade förmågan att fokusera på det-som-är. Men eftersom det är möjligt att tänka på andra saker än på det som händer just nu, är det möjligt att få till stånd förändringar. Du kan emellertid inte fokusera enbart på aktuella problem om du vill genomdriva förändringar. Du måste fokusera på de positiva resultat du söker för att få uppleva något nytt.

Attraktionslagen reagerar på dina tankar, inte på din aktuella verklighet. När du förändrar tankarna måste verkligheten följa hack i häl. Om det går bra för dig just nu kan välbefinnandet fortsätta om du fokuserar på det som händer, men om det finns sådant som inte tilltalar dig måste du hitta ett sätt att vända bort uppmärksamheten från de oönskade sakerna.

Du har förmågan att styra dina tankar – om dig själv, om din kropp och om det som är viktigt för dig – i en anna riktning än enbart med det som händer just nu. Du har förmågan att föreställa dig saker som ska komma att få dig att minnas det som hänt, och när du gör det i avsikt att hitta tankar som känns bra att tänka på och prata om, kan du snabbt förändra dina tankemönster, och därmed din vibration och – i slutändan – ditt liv.

Pengar och attraktionslagen : lär dig attrahera överflöd, hälsa och lycka av Esther och Jerry Hicks

100 % flyt med attraktionslagen

Läs om Placebo och Nocebo och Tankens kraft

Travelspec.se