Rikedom

Välstånd – vad är det?

När man talar om välstånd , tänker väl de flesta av oss på ekonomisk utveckling. Men välstånd är inte nödvändigtvis detsamma som pengar. Välstånd har funnits lika längre än människan. Pengar är ett jämförelsevis modernt påfund.

Välstånd inbegriper allt det fundamentala:  mat, kläder, hus, bilar, prylar, resor till intressanta platser osv. Men du kan uppleva välstånd utan att ha pengar. Om du hade en magisk maskin som genom en knapptryckning kunde ge dig en bil, laga din middag eller vad som helst i övrigt som du ville ha, då skulle du inte behöva pengar. Om du befann dig på en öde ö, där det inte fanns något att köpa, så skulle det inte spela någon roll om du hade pengar eller ej.

Välstånd är vad du vill ha, inte pengar i sig. Men varför talar då alla om pengar, om det nu är välstånd som är viktigt? Jo, eftersom det är pengar som används för att flytta välstånd, så kan i praktiken  pengar och välstånd bytas ut mot varandra – men de är inte samma sak!

 Pengar är sidoeffekten av specialisering. I ett specialiserat samhälle kan du inte själv åstadkomma alla de saker vill ha. Om du behöver mjölk eller en penna eller en bostad, måste du kanske få dessa saker genom någon annan. Hur får du tag i en bostad? Jo, genom att ge den som har bostaden  något istället. Men du kommer inte särskilt långt med att byta saker direkt med folk. Om du t ex gör ett konstverk och den du skall köpa mjölk av inte vill ha ditt konstverk, hur skall du då få din mjölk?

 Allt eftersom samhället blev mer specialiserat uppkom handel i två steg. Istället för att byta konstverket direkt mot mjölk så byter du det mot t ex silver, som du sedan kan byta igen mot någonting annat du behöver. Bytesmedlet blir alltså något som är speciellt och som du kan bära med dig. Historiskt har metaller varit det vanligast förekommande, men i modern tid  har pengar blivit bytesmedlet, och pengar behöver inte ens existera fysiskt!

 Fördelen med ett bytesmedel är att det får handeln att fungera. Nackdelen är att det tenderar att mörka vad handel egentligen innebär. Många tror att det som företag gör är att skapa pengar, men pengar är ju bara ett mellansteg för vad människor egentligen vill ha. Vad de flesta företag egentligen skapar är välstånd. De tillverkar eller förmedlar något som människor vill ha.

 Ett överraskande stort antal människor har med sig från barndomen tanken att det finns en  bestämd summa välstånd i världen. Och visst stämmer det att det i en vanlig familj vid en viss tidpunkt finns en viss tillgänglig summa pengar. Men är ju inte riktigt samma sak.  När man talar om välstånd i detta sammanhang, beskriver man det ofta som en kaka, och när man talar om pengar på familjens bankkonto eller om vad regeringen har tillgängligt från årets skattetäkter, så stämmer det att om någon får mer, så får någon annan mindre. Många fortsätter som vuxna att tro att om några rika människor har stora förmögenheter så blir det mindre kvar till alla andra.

Det som vilseleder människor här är att pengar är ett abstrakt begrepp. Pengar är inte välstånd. Det är bara något vi använder för att flytta runt välståndet. Så även om det vid en särskild tidpunkt (som i din familj denna månad) finns en bestämd summa pengar tillgänglig att använda för att handla det du vill ha från andra människor, så finns det inte en bestämd summa välstånd i världen. Dessa påståenden kan säkert diskuteras, men de är därför inte mindre intressanta.

Man kan skapa mer välstånd! Välstånd har skapats och förstörts genom hela mänsklighetens historia. Tänk dig att du har en gammal bil. Istället för att lata dig  nästa sommar, så skulle du kunna använda tiden till att restaurera din gamla bil. När du gör det så skapar du välstånd. Världen  – och i synnerhet du själv – skulle bli en fin gammal bil rikare. Och inte bara rent bildlikt, för om du säljer bilen, så får du mer för den. Genom att fixa din gamla bil har du blivit rikare, och du har inte gjort någon annan fattigare!

 Barn vet, fast de inte förstår det själva, att de kan skapa välstånd. Om man som barn behöver ge någon en present och inte har några pengar, då gör man den själv.  Visserligen är ju barn ganska dåliga på att tillverka saker, och när man ser tillbaka på sina egna försök, så kanske man inser att sakerna nog aldrig kommer att få någon andrahandsmarknad, men de passar bra in under ordspråket ”Det är tanken som räknas”.

Travelspec.se