Vibrationsmedicin – vad är det?

Den västerländska medicinen ser människan som en biomaskin som måste repareras när den inte fungerar som den ska. Alltför ofta ser läkekonsten på sjukdomssymtomen som om den dåligt fungerande delen är isolerad från alla andra delar, och man försöker reparera den med läkemedel eller genom att ersätta eller ta bort den sjuka delen på kirurgisk väg. Vibrationsmedicinen lägger mindre fokus på symtomen och frågar istället: Vilken är grundorsaken?

Teorin bakom vibrationsmedicinen har några av sina rötter i kvantfysiken. Varje molekyl i varje cell i kroppen vibrerar med en speciell frekvens. När läkare använder EKG för att testa sin patients hjärtfunktion eller EEG för att testa funktionen i hjärnan, är det elektrisk energi som sänds ut av hjärtmuskeln eller hjärnan, som man läser av. Man använder sig av diagnostiska verktyg som bygger på vibrationsmedicinens teorier, men till största delen är det medicinska etablissemanget ganska ointresserat av det här området. Föreskrivna läkemedel används för att avlägsna eller förhindra sjukdom, men eftersom energin är den kraft som håller dig vid liv, är det energi som kroppen skriker efter när den inte mår bra. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se