Vi människor är känslovarelser

Vi är huvudsakligen gjorda av känslor. De flesta människor utgår från en tanke som sedan skapar en känsla, som i sin tur leder till en fysisk reaktion. Men eftersom vi är känslovarelser borde vi istället utgå från hjärtat, alltså känna i första hand och sedan agera därefter. Vi måste inse vikten av att vara känslomässigt ärlig mot sig själv och andra.

Sårbarhet är uttryck för styrka, inte svaghet, till skillnad från vad många människor tror. Om vi skulle våga vara öppna, sårbara och känslomässigt ärliga, skulle vi vara mycket lyckligare, och våra erfarenheter skulle berikas.

Elisa Medhus – www.channelingerik.com

Previous post:

Next post:

Travelspec.se