Vänd stress till harmoni

Hjärtfokusering är en beprövad metod som är utvecklad av amerikanska läkare och forskare för att vända ett destruktivt och stressigt tillstånd till ett harmoniskt och livsfrämjande. När man lär sig att fokusera på hjärtat – och lyfta fram positivt laddade känslor – försvinner spänningar och disharmoni och man får större tillgång till sin intelligens och intuition. Ett flertal studier har visat på klara positiva fysiologiska effekter. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se