Verkligt välstånd

Det talas så mycket om rikedom och överflöd, men vet vi verkligen vad rikedom innebär i dess fulla betydelse? Rikedom brukar likställas med att ha mycket pengar, egendom och värdefulla ägodelar, och i proportion till dem också makt, position och kontroll, om än tillfälligt. Men det här är ett oerhört begränsat synsätt. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se