Snällhet

Varför det är bra att vara snäll och vänlig

 

Vänlighet får oss att må bättre känslomässigt. Det förbättrar också våra relationer, för människor närmare varandra samt är bra för det fysiska hjärtat.

Empati och medkänsla bygger upp en inre attityd av vänlighet. Det hjälper oss att vilja hjälpa andra. Den senaste forskningen visar att empati och medkänsla påverkar nervsystemet, man har kunnat se hur det slappnar av när man är empatisk. Dessutom förhindrar vänlighet inflammationer, som är en av orsakerna till hjärtsjukdomar.

Vänlighet producerar hjärnans naturliga version av morfin och heroin i den främre delen av hjärnan, precis ovanför ögonen. Det är det hormonet som ger oss en varm och behaglig känsla i kroppen.

Medkänsla och empati för också det med sig att kroppens tillverkning av hormonet oxytocin (också känt som amningshormonet/må-bra-hormonet) ökar, vilket dämpar känslor av ångest , rädsla och fientlighet. Medkänsla och empati påverkar hjärnans struktur genom att det medför en ökad täthet av neuronerna (hjärncellerna), eller en nybildning av hjärnceller. En förtätning av neuronerna kommer av att neuronernas nervtrådar blir fler, vilket gör att området i främre delen av hjärnan och den vänstra hjärnhalvan blir tätare. Människor som mediterar mycket och dagligen samt utövar empati och medkänsla har fler aktiva delar i dessa hjärnområden än de som inte mediterar.

Oxytocin får oss rent allmänt att bli mer generösa och tillitsfulla. Dessutom, som de flesta vetenskapliga tidningar inte har uppmärksammat än, har oxytocin en positiv påverkan på hela vårt kardiovaskulära system (hjärtat och blodomloppet). Oxytocin skyddar hjärtat och alla artärer och vener och därmed påverkas hela blodcirkulationen positivt. Rent konkret går det till så att oxytocin vidgar blodkärlen och på så sätt sänks blodtrycket. Hormonet förhindrar även inflammation samt stoppar fria radikaler i kroppen. Det gör att hjärtat mår bättre.

”Tiden läker alla sår”, säger man, och det gäller framförallt våra känslomässiga sår.

Förlåtelse hjälper också oerhört mycket, eftersom det får oss att släppa de negativa känslor vi bär på. Förlåtelse har också visat sig ha en positiv verkan på det fysiska hjärtat. Är man snäll och vänlig så ligger det närmare till hands både att förlåta och att be om förlåtelse.

Den kärlek, uppmärksamhet och omvårdnad som vi ger spädbarn har många positiva effekter. Några av dem är att det stimulerar utsöndringen av både växthormon och oxytocin. För spädbarn är alltså kärlek och mänsklig kontakt en förutsättning för att de ska kunna växa. Får de inte rätt omtanke och omsorg kan det föra med sig att hjärna, nervsystem och även större organ växer långsammare än normalt. Att känna kärlek och att vara snäll är nära känslor.

Forskning visar att tacksamhet är en bra medicin mot mild och måttlig depression.

In en studie jämfördes en grupp människor som dagligen tänkte på fem till tio saker som hade hänt under dagen och som de kände tacksamhet över, med en trupp som varje dag gjorde en lista över allt som fört med sig frustration, irritation och påfrestningar.

Studien visade att gruppen som tänkte på saker de var tacksamma för var mycket gladare inombords. En av undersökningarna i studien visade att nivån av lycka och glädje steg med hela 23 % bara efter tre veckor bland de som fokuserat på tacksamhet. Tacksamhet och snällhet är nära känslor.

 

Vänlighet, empati, medkänsla, tacksamhet och förlåtelse

stärker våra relationer och för oss närmare varandra. Det är därför de finns inbyggda i våra gener. Det är också därför våra fysiska kroppar mår bra av dessa känslor och attityder, som hjälper oss att leva ett bättre liv. 


 Källa: Inspire 2011

Snällhet lönar sig!

Snällhet kan övas upp

Egenskaper som vänlighet och medkänsla kan övas upp. Till exempel, närhelst du möter en annan människa bör din första instinktivt vanemässiga tanke vara:
“Jag önskar att den här människan ska vara lycklig”.
Vänlighet och snällhet som mentala vanor är lika lätt att träna upp som vilken annan vana som helst.

 

 

 

 

 

Travelspec.se