Nyfikenhet

Nyfikenhet är en central motor i vår utveckling. Utan nyfikenhet skulle vi inte lära oss någonting.
Trots nyfikenhetens betydelse är den gåtfull även för experterna. Till exempel vet ingen riktigt varför vi med åren tenderar att bli mindre benägna att söka ny information. Möjligen kan det vara så att vi över tid tror oss ha svar på det mesta, vilket gör oss mindre öppna för ny kunskap.

En annan obesvarad fråga är varför vissa är mer nyfikna än andra. Redan hos små barn märker man skillnaden i benägenheten att ta in ny information. Och det finns vuxna som i större utsträckning  än andra verkar ha sin barnsliga nyfikenhet i behåll, men man vet ännu inte om extra nyfikna barn blir extra nyfikna vuxna.
Nyfikenhet kan yttra sig på olika sätt. Vi är nyfikna på helt olika saker. En del forskar om universum medan andra verkar mer intresserade av vad grannarna har för sig.

Hur som helst, tycks nyfikenhet vara en positiv egenskap. Människor som är öppna för ny information lever längre och löper mindre risk att drabbas av demens. Nyfikenheten är också en viktig byggsten i mänskliga relationer. Ett stabilt förhållande, som kan stå emot påfrestningar, förutsätter att parterna är nyfikna på varandra. Omvänt är det lättare att vara nyfiken tillsammans med andra.
Man kan nog inte vara helt självförsörjande med nyfikenhet, vilket syns i samspelet mellan små barn och föräldrar. Om mamman och pappan är nyfikna, främjar det barnets lust att utforska. Små barn frågar ju hela tiden. Vuxna slutar kanske fråga, antingen för att de skäms över att de inte vet eller för undvika smärtsamma samtalsämnen.

Sin nyfikenhet vårdar man genom att ifrågasätta den. Man bör också vara medveten om att upptäckarlusten går upp och ner hos alla människor. Den kommer inte på beställning.
Nyfikenhet är inte främst att hitta svar – utan lusten att söka svar.
Bästa sättet att bibehålla nyfikenheten är att inte försöka vara så vuxen hela tiden, att inte ta sig själv på för stort allvar och inte tro att man har svar på allting.

 

 

Travelspec.se