Kreativitet och effektivitet

Kreativitet och effektivetet bor i olika rum. När du är effektiv vill du skapa resultat, komma fram till slutsatser, bli klar, producera och vara duktig. Du vill gärna göra flera saker samtidigt, bocka av det du gör på en att-göra-lista och se att det  du bestämde dig för att göra har blivit gjort. En fantastisk känsla. Att ge en människa en kreativ krita när hon behöver vara effektiv är farligt. Det skapar förvirring och gör att arbetet stannar upp och att du inte vet vad som förväntas av dig.

Detsamma gäller åt andra hållet. Att behandla kreativitet som effektivet kan också skapa motsatt effekt. Brainstorming är ett exempel på när vi försöker pressa fram kreativitet på ett effektivt sätt. Men du behöver inte tvinga fram kreativitet. Den finns  redan där, under ytan. Locka fram den istället. När du vill vara kreativ krävs bara andra typer av förutsättningar. Du behöver kliva in i ett annat rum. Istället för deadlines behöver du tid. Istället för regler behöver du frihet. Istället för att bli klar  behöver du dyka djupare. Ta högre höjd.

Hjälp människor att stänga av de saker som gör oss effektiva. Ta dem i handen och led dem in det kreativa rummet. Påminn dina kollegor och medarbetare att stänga av telefonen och mailen, lämna kontoret och konferensrummet och göra något annat istället.  De bästa idéerna kommer till oss när vi släpper taget och gör någonting helt annat än att bestämma oss för att pressa fram idéer. Promenera, diska, leka, träna. Skapa utrymme för kreativiteten och släpp taget om regler och strukturer ett litet tag. Greppa  den stora röda kritan och testa dig fram lite. Lek lite. Rita utanför linjerna. Utanför pappret. Se vad som händer.

Så blir du mer kreativ:

  • Skriv ner uppgiften eller problemet på en lapp och lämna sen din arbetsplats. Gör något helt annat, promenera, träna, lek. Lösningen kommer när du minst anar det eftersom du vågat släppa taget om uppgiften.
  • Fråga 10 personer som har helt andra yrken än du själv hur de skulle lösa problemet. Få en tandläkares perspektiv på ett stadsutvecklingsprojekt eller en stadsplanerares perspektiv på en app. Det kommer ge dig nya tankar eftersom du vanligtvis ser dina  problem utifrån ditt perspektiv.
  • Använd händerna istället för bara hjärnan. Ta fram lego, kritor, lera eller något annat material och börja testa lösningar på problemet. Det kommer att få andra delar av din hjärna att arbeta än dem du vanligtvis använder.Så blir du mer effektiv:
  • Gör en lista över det du behöver göra och skala ner dina att-göror till greppbara punkter.
  • Jobba 50 minuter och gör något kul i 10. Sätt ett larm som ringer när det gått 50 minuter. Belöna dig själv när du är klar.
  • Be om hjälp i ditt nätverk. Lägg ut frågor som du fastnat i på Facebook eller Twitter. Utgå ifrån att människor vill hjälpa till och låt dem göra det.

    av Navid Modiri

Travelspec.se