Kärlek

Visa människor tänker på andra och hjälper dem så gott de kan, och resultatet blir lycka. Kärlek och medkänsla gör både dig själv och andra gott. Genom din vänlighet mot andra öppnas ditt sinne och ditt hjärta för friden.

Var och en av oss har ansvar för hela mänskligheten. Vi behöver se på varandra som sanna bröder och systrar och bry oss om varandras välgång. Vi måste sträva efter att minska andras lidande. I stället för att arbeta enbart för att förvärva rikedomar behöver vi göra något meningsfullt, något som verkligen är inriktat på att mänskligheten som helhet ska få det bättre.

Detta är min enkla religion. Det behövs inga tempel. Det behövs ingen komplicerad filosofi. Ditt eget sinne, ditt eget hjärta är templet, din filosofi enkel vänlighet.

Dalai Lama – Kärlek

 

Intressanta artiklar:

Kärleken är störst i en värld utan fasta värderingar

 

 

Travelspec.se