Intuition

Vad är intuition?

Intuition är att känna på sig – det vi ibland kallar magkänsla

Att intuitivt direkt känna vad vi ska göra i en viss situation – eller, oftare, vad vi inte ska göra – och detta innan vi har hunnit tänka efter.

Enligt lexikon är intuition en direkt förnimmelse av sanning eller faktum, oberoende av förnuftsresonemang.
Förnimmelser är alltid kopplade till erfarenheter – vilket i sin tur innebär att ju längre vi lever och ju mer vi är med om desto starkare blir vår intuitiva förmåga!
Bearbetningen av sinnesinformation sker implicit (omedvetet) och framstår sedan för oss som just direkt förnimmelse – det vi kallar intuition.

Redan i fosterstadiet börjar vår hjärna samla information

Det fortsätter den med hela livet och det mesta av allt som samlas in och arkiveras hamnar i det som kallas det omedvetna. Detta är implicit inlärning (se ämnet) som vi inte själva styr över. Det s.k. arkivet är inte färdiga minnen som ligger dolda i väntan på att plockas vid behov. I själva verket lagras inga minnen alls, utan bara möjligheter till aktiveringar av förbindelser mellan nervceller.

Dessa associationsbanor, eller kombinationen av dem aktiveras omedvetet i olika situationer. Plötsligt står vi där med ett svar utan att vi tänkt fram det genom funderingar – hjärnan har bara levererat, den har alltså letat sig fram själv med utgång från tidigare erfarenheter..!

Magen kallas ibland den tredje hjärnan

Det beror på att forskarna funnit motsvarande kommunikation mellan hjärna och mage. Signaler går via nervceller mellan magen och höger hjärnhalva, som är känslornas centrum.
Höger hjärnhalva låter alltså magen veta när något negativt kan förväntas bli resultatet av det vi står inför, och magen talar om för oss (magknip, illamående, stressmage).

Emotioner är alltså starkt kopplade till det implicita lärandet

som är förutsättningen för intuition.
Enligt neurologen Antonio Damasio är kroppsliga känslor det som blir kroppens minne – en slags markörer som via erfarenhet eller social träning blivit omedveten kunskap. Detta ger intuitiv känsla av t.ex. fara – vi väljer hur vi ska handla, utan att vi förnuftsmässigt tänker igenom alla eventuella scenarier en handling skulle kunna leda till. Vi går på intuitionen.

Hjärnan arbetar också när vi sover

Vi kan ha somnat med ett problem i huvudet, och vi vaknar och har lösningen.
Vi kallar det att intuitivt veta, eftersom vi inte har gjort en medveten genomgång av alternativa lösningar i vaket tillstånd. Svaret bara fanns där!

Hjärnan söker alltså själv, väljer och vrakar – och levererar svar till vårt medvetna jag.

Enligt C.G. Jung finns också ett kollektivt omedvetet, en slags samlad mänsklighetens kunskap att hämta svar ifrån. Den kommunikationen kallas även intuitivt vetande.

Ovanstående är ett utdrag från websidan https://paranormal.se

Travelspec.se