Glädje

 

När du inriktar din uppmärksamhet på nuet i stället för på det förflutna eller framtiden, ökar din förmåga att finna glädje i det du gör dramatiskt – och i och med detta även din livskvalitet.

Glädje är Varandets dynamiska aspekt. Du måste inte vänta på att något “meningsfullt” ska komma in i ditt liv för att du äntligen ska kunna glädjas åt det du gör. Det finns mer mening i glädjen än du någonsin kommer att behöva. Syndromet att “vänta på att börja leva” är en av de vanligaste villfarelserna i det omedvetna tillståndet. Det är mycket mer sannolikt att en positiv yttre förändring uppstår i ditt liv om du kan glädjas åt det du redan gör, i stället för att vänta på en förändring för att kunna börja känna glädje över det du gör.

Fråga inte ditt intellekt om lov att glädjas åt det du gör. Det enda svar du får är massor av skäl till att inte glädjas åt det. “Inte nu”, säger intellektet. “Kan du inte se att jag är upptagen? Jag har inte tid. Kanske kan du börja glädjas i morgon …” Denna morgondag infinner sig aldrig om du inte börjar glädjas åt det du gör här och nu.

När du säger att du tycker om att göra det ena eller andra är det egentligen en missuppfattning. Det får det att se ut som om glädjen kommer ur det du gör, men så är inte fallet. Glädjen kommer inte ur det du gör, den strömmar in i det du gör och därmed in i den här världen från ditt djupaste inre.

Missuppfattningen att glädjen kommer ur det du gör är mycket vanlig, och den är också farlig, eftersom den skapar en föreställning om att glädje är något som man kan få från någon eller någonting  utanför sig själv, exempelvis ett föremål eller en aktivitet. Då letar du utanför dig själv efter glädje och lycka. Men där kan du inte finna den. Det är därför som många människor lever i ständig frustration. Världen kommer aldrig att ge dem vad de tror att de behöver.

ur En ny Jord av Eckhart Tolle

Travelspec.se