Lycka

Vad är lycka?

Det egentliga mål vi människor har för våra liv är av andlig art – kärlek och lycka. Visste du att varje tanke åtföljs av en molekyl som påverkar din biologi? Dina tankar påverkar alltså även din lycka. Vad är då lycka?

Lycka är ett subjektivt tillstånd av glädje, avslappning, spontanitet.
Du har ett flyt. Saker löser sig. Är du religiös, kallar du det kanske “nåd” eller säger “jag har Gud med mig”. Tror du på slumpen, säger du att du var “på rätt plats vid rätt tidpunkt eller att  du “hade tur”.  Det betyder samma sak: du har hittat en harmoni med elementen och krafterna i universum, som du ju själv är ett uttryck av.

Vi har ofta föreställningen att om vi har hälsan, bra relationer och pengar så blir vi lyckliga. Men det är faktiskt omvänt. Om du är lycklig förbättras hälsan, relationerna blir bättre, det du gör blir bättre och meningsfullt för andra, du blir framgångsrik och rikare i ditt liv – om du är lycklig!

Lycka är ett tillstånd som kommer inifrån.
Utifrån attraktionslagen måste du i ditt inre bli det du vill ha i det yttre.
Antingen så väljer du att vara lycklig  nu, eller också hittar du på ursäker för att inte välja att vara lycklig. Men det finns inga ursäker när det gäller attraktionslagen!

På senare år har flera forskare ägnat sig åt “lyckoforskning” och 1998 antog American Psychological Association begreppet “positiv psykologi”.

”Ett lyckligt liv är bara en kedja av lyckliga ögonblick, men de flesta människor tillåter inte det lyckliga ögonblicket eftersom de är så upptagna med att försöka skaffa ett lyckligt liv.”
– Abraham-Hicks

Lyckoformel

Forskarna har kommit fram till att lycka beror på tre faktorer:

1. Vår biologiska hjärnas grundinställning för lycka avgör vårt beteende och hur vi varseblir saker. T ex när en del betraktar en viss situation, ser de ett problem, medan andra ser en möjlighet i samma situation.

Du kan ändra din hjärnas grundinställning genom meditation. När du mediterar utsöndras kemiska signalsubstanser t ex serotonin, dopamin, opiater och oxytocin. Meditation är med andra ord ett effektivt redskap för att ändra inställningarna för lyckokänslan.

Ett annat sätt att ändra inställningarna för lyckokänslan är genom kognitiv terapi. Med denna terapi röjer man undan falska föreställningar som gjort en nedstämd. Du kan ha fäst dig vid en oriktig för tanke och gjort den till din sanning, och denna terapi går då ut på att försöka ändra på din upplevelse, ditt sätt att se på saken, så att du blir kvitt den oriktiga föreställningen som hämmade dig.

2. Det andra som påverkar din lycka är  din situation i livet. Men det har visat sig att “livssituationen” inte avgör hur lycklig du är. Frågar man en person som vunnit högsta vinsten i något lotterispel hur lycklig han/hon känner sig ett år efter vinsten, så visar det sig att lyckonivån då återgått till samma som före vinsten. Detsamma – fast  motsatt –  gäller om du råkar ut för en olycka eller förlorar en närstående. Efter 1-2 år är du tillbaka till samma lyckonivå som före tragedin.

Hur märkligt det än är så anpassar sig vår kropp och vårt psyke till både tragedier och händelser där du haft stor tur. Enligt forskarna står faktorn “livssituationen” bara för högst 15 % av vår lyckokoefficient.

3. Det tredje som avgör vår lycka är det forskarna numera kallar “viljestyrda handlingar” dvs de val vi gör. Valen kan syfta till att ge oss  njutning,  t ex shopping, god mat, sex. Många av dessa val ger bara några  timmars lycka, så även om njutningen bidrar till lyckan, är den väldigt kortlivad. Förverkligande, däremot – som är en djupare belöning av de val vi gör – ger oss stor lycka, för här upplever vi att vi åstadkommit något. Kanske har vi gjort något för någon annan människa eller uttryckt oss  i någon form av skapande.

Förverkligandet kommer genom kraften av våra insikter, vår intuition, våra avsikter,vår fantasi, vår inspiration eller när vi gör medvetna val som bidrar till att andra skall känna förverkligande. Det är sådant som ger oss stor lycka.

Det bästa sättet att nå förverkligande

Att glädja andra är det bästa sättet att nå förverkligande. Söker du verklig lycka, måste du glädja någon annan. Vetenskapen stödjer detta påstående. Det är den gyllene regeln. Alla andliga traditioner har den. Och regeln är praktisk: vill du få framgång – hjälp någon framåt! Vill du bli lycklig – gör någon glad! Söker du respekt – respektera andra. Vill du få uppskattning – uppskatta andra.

Le dig till lycka – Penntricket

Är lycka ett själviskt mål?

Vad är viktigast i livet? – Lycka!
Men när nu världen ser ut som den gör, med allt lidande och alla orättvisor,  är det inte själviskt, omoraliskt,  rent av naivt att ha detta som ett mål?

Vi behöver bara gå till oss själva, så vill vi vara trygga, friska och ha ett bra liv. Ingen vaknar upp på morgonen och säger “må jag få lida idag”.
Vad vi än tar oss för i livet, skulle vi helt säkert inte göra detta om vi med säkerhet visste att det skulle leda till elände och lidande.

När vi inte ser något hopp eller några möjligheter till glädje och lycka, känner vi förtvivlan och ångest. Vi kan känna att livet inte är värt att leva.
Om vi inte kan känna inom oss att det finns en möjlighet till förändring, om vi inte kan uppleva att vi kan skapa förutsättningar för välbefinnande, kan vi helt och hållet tappa hoppet.

Det som intresserar oss och det vi strävar efter i livet – det kan vara någon form av skapande, engagemang för en god sak eller annat – betraktar vi vanligtvis inte som ett sökande efter lycka utan mer som något som skall ge oss en förbättrad livskvalitet. Allt vi gör, vare sig vi försöker bli rika eller berömda eller få ett harmoniskt familjeliv, gör vi i syfte att uppnå en känsla av att vi förverkligar något – vi skulle inte göra det om vi visste att det bara skulle föra med sig elände och lidande.
“Lycka är målens mål” (Aristoteles)

När någon säger “jag vill bli lycklig”,  låter det onekligen ganska själviskt och dumt. Men faktum är att självisk lycka existerar inte –  för den fungerar inte!
“Om självisk lycka är ett mål i livet, blir livet snart utan mål” (R Roland).
Självisk lycka är motsägelsefull eftersom de allra viktigaste ingredienserna för ett verkligt välbefinnande är förmåga till medkänsla, kärlek, omsorg om andra, empati och välvilja. Detta är kraftfulla känslor och  tillstånd som ger näring åt lyckan.

Själviskhet och självgodhet, däremot,  är en magnet för lidande.
Att stänga in sig i en bubbla av själviskhet är ett säkert sätt att få känna lidande, missnöje, desillusion och besvikelse. Att bara tänka på sig själv och tro att man kan skaffa sig lycka till varje pris –  även om det innebär andra människors lidande – är dömt att misslyckas!

Vi lever mer och mer storslaget när vi är lyckliga.
och varje sak leder vidare till nästa i en oändlig följd.
(Robert Louis Stevenson)

Lyckorecept

 

Rekommenderade böcker om Lycka till pocketpriser:

Lycka av Dalai Lama Lycka! av Dalai Lama Lycka nu av Titti HolmerLycka nu av Titti Holmer

 

Travelspec.se