Vad är intelligens?

Vad är egentligen ­intelligens? Handlar det om att kunna tänka logiskt och matematiskt eller rör det sig om hur vi samspelar med andra? Eller om vår förmåga att finna en mening i livet?
Vi pratar inte längre bara om IQ, utan även om EQ och SQ.
Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se