Existentiell hälsa – sjukgymnastik för själen

Vad är existentiell hälsa?

WHO listar åtta olika perspektiv som byggstenar för existentiell hälsa:
Hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap.
Cecilia Melder är den första i Sverige att doktorera på området. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se