Vad är energimedicin?

Den västerländska skolmedicinen  betraktar gärna livet som något självklart, och fokus ligger på själva människokroppen. Det den västerländska medicinen helt har missat är livsenergin. Den bild man ursprungligen har skaffat sig av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar har man fått genom dissektion av döda kroppar, men där finns inget energiflöde, eftersom när vi dör är det som att dra ur kontakten. Här skulle man kunna dra parallellen med att försöka att förstå en dator utan att elektriciteten är på. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se