Uppskjutarsjukan

Lider du av uppskjutarsjukan? Du är inte ensam, men du är väl medveten om att du är en självsabotör!? Människan söker det som är glädjefullt och det finns så mycket glädje runt omkring oss, som lockar. Idag mer än någonsin. Smartphone, Tv, Youtube, Facebook mm, och det är så otroligt enkelt att försjunka i allt det roliga.

Vi människor föredrar kortsiktig njutning som ger omedelbar tillfredsställelse. Men förhalningssjukan beror också på att vi tenderar att uppfatta det som händer i nuet som viktigare än det som komma skall. Det är vanligare att vi skjuter upp långsiktiga projekt, där belöningen ligger långt fram i tiden. Ju fler beslut en sak kräver desto troligare är att det blir uppskjutet. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se