Känsla av sammanhang

Kasam = känsla av sammanhang
Begreppet myntades av professor Antonovsky på 1970-talet.
Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler.  Läs mer
Testa din kasam

Previous post:

Next post:

Travelspec.se