Strategier för “den nya tiden”

Nu snurrar utvecklingen fortare än någonsin. Orsaken är att vi är mitt i ett av de största, om inte det största, medvetandeskiftet i mänsklighetens historia. Nu ska vi genomföra lika stora omdanande förändringar som industrialismen medförde – fast då tog det hundra år, och nu ska det gå på mindre än två decennier. Så det är inte konstigt att det kan kännas både rörigt och övermäktigt.

Den ökade hastigheten i samhället och den finansiella turbulensen kan vara överväldigande. Det är som att befinna sig på löpbandet när hastigheten plötsligt höjs. Vi springer fortare för att hänga med. Det är tufft och hur ska man orka? Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se